Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova ústredný

ústredný príd.

1. ležiaci v strede; základný (význ. 2), hlavný, centrálny: ústredná budova, ústredný bod; ústredný problém, ústredná postava románu2. inštančne najvyšší, majúci riadiacu funkciu, centrálny: ústredné orgány štátnej správy, ústredné úrady, ústredný riaditeľ3. sústredený na jednom mieste, centrálny: ústredný archív; ústredné kúrenie vykurovanie;ústredne prísl.: ústredne ovládaný systém

Viac informácií… 

Význam slova tŕň

tŕň -a m.mužský rod

1. ostrý výrastok niektorých rastlín, pichliač: šípový, agátový tŕň, pichnúť si tŕň do nohy2. vec podobná tŕňu: termín z anatómie bedrový tŕň; tech. pomôcka na upínanie nástrojov pri obrábaní: frézovací tŕňexpresívny výraz chudý ako tŕň veľmi; to mu je tŕňom v oku prekáža mu to; niet ruže bez tŕňa niet veci bez ťažkostí

tŕňový príd.: tŕňový ker; tŕňový výbežok; [bibl.] tŕňová koruna veniec z tŕnia na Kristovej hlave

tŕnik -a m.mužský rod zdrob.

Viac informácií…