Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova presušiť

presušiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. zľahka usušiť: presušiť bielizeň2. veľmi usušiť: presušiť obilie;nedok. presúšať, presúša, presušovať
- presušiť sa: uteráky sa presušili, presušená pôda

nedok. presúšať sa, presušovať sa
1. k 1, 22. iba presúšať sa expresívny výraz bezcieľne chodiť, ponevierať sa; ukazovať sa: presúšať sa po ulici

Viac informácií… 

Význam slova podložiť

podložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. položiť, dať, umiestniť pod niečo: podložiť pod koleso poleno, podložiť si pod hlavu hlavnicu; podložiť stolík doštičkou; podložiť pod sliepku vajcia2. použiť ako zákl., východisko, podoprieť: podložiť svoje tvrdenie výskumom; vedecky podložený názor3. podstrčiť, podhodiť: podložiť niekomu kompromitujúci materiál4. priložiť (význ. 3): podložiť do kachieľ (drevo);nedok. podkladať
- podložiť sa postaviť sa pod niečo s cieľom vziať to ako náklad, záťaž: podložiť sa pod batoh

nedok. podkladať sa
1. k podložiť sa2. pejor. podlizovať sa, službičkovať: podložiť sa vedúcemu

Viac informácií…