Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova triumfovať

triumfovať nedok. i dok.sloveso nedokonavého i dokonavého vidu

1. dosahovať, dosiahnuť veľký úspech, (z)víťaziť: triumfovať nad nepriateľom, triumfovať na olympiáde2. expresívny výraz prejavovať, prejaviť zadosťučinenie, uspokojenie (obyčajne škodoradostné): triumfujúci úsmev, pohľad

Viac informácií…