Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova prilepiť

prilepiť dok.sloveso dokonavého vidu

lepom alebo inou lepkavou látkou pripevniť, pripojiť, nalepiť: prilepiť známku na obálku; pren. expresívny výraz: prilepiť oči na niekoho, na niečo upreto sa zadívať; prilepiť k chalupe garáž

nedok. priliepať, priliepa, prilepovať
- prilepiť sa uviaznuť, zachytiť sa, prichytiť sa, obyčajne na niečom lepkavom: mucha sa prilepila na farbe
expresívny výraz: prilepiť sa niekomu na päty začať ho sledovať; niečo sa mu prilepilo na prsty ukradol to

nedok. priliepať sa, prilepovať sa

Viac informácií… 

Význam slova jeleň

jeleň -a mn. N.Nominatív, 1. pád (Kto? Čo?) a A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím -e m.mužský rod

veľký parohatý lesný prežúvavec, zool. Cervus
expresívny výraz byť z niečoho jeleň zmätený

jelení príd.: jelenie parohy; jelenia zver jelene

Viac informácií…