Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova osoba

osoba -y osôb ž.

1. ľudská bytosť (bez rozdielu pohlavia) ako jednotlivec: je to významná osoba, sedadlo pre dve osoby; pokiaľ ide o moju osobu o mňa2. jednotlivec ako nositeľ istej funkcie, práva a pod.: plnoleté osoby; civilná, vojenská, duchovná osoba3. postava (v umeleckom diele): konanie osôb (v dráme)4. gramatická kategória rozlišujúca účastníkov reči a toho alebo to, o kom, resp. o čom sa hovorí: prvá, druhá, tretia osoba;osôbka -y -bok ž. zdrob. expresívny výraz k 1

Viac informácií…