Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova móres

móres -u m.mužský rod

hovor.
1. dobré spôsoby, slušné správanie: vedieť, čo je móres, nemať (ani trocha) móresu2. obyčajne mn. spôsob správania vôbec, obyčaj: čo sú to za móresy? panské móresy• naučiť niekoho móres, móresom pokarhať; mať čudné móresy nevedieť sa správať

Viac informácií…