Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova rozviazať

rozviazať -že -žu dok.sloveso dokonavého vidu

1. uvoľniť, rozpojiť (spojené konce): rozviazať uzol, slučku; rozviazať si šnúrky2. rozpojením uzla, slučky uvoľniť: rozviazať batoh, vrece, rozviazať niekomu ruky3. zrušiť (význ. 1): rozviazať zmluvu, pracovný pomer• rozviazať niekomu jazyk spôsobiť, aby hovoril

nedok. rozväzovať
- rozviazať sa uvoľniť sa zo zakosílenia: šnúrka na topánke sa mi rozviazala
• jazyk sa mu rozviazal

nedok. rozväzovať sa

Viac informácií… 

Význam slova imidž

imidž -u m.mužský rod (slovo anglického pôvodu)

subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod vonkajšie pôsobenie, vzhľad; celkový dojem; dobré meno: dbať na imidž firmy; zlepšiť si imidž

Viac informácií… 

Význam slova zbierať

zbierať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. zhromažďovať na 1 miesto: zbierať žiakom zošity, zbierať drevo, huby, popadané ovocie; zbierať peniaze vyberať; zbierať(starý) papier, textílie2. sústreďovať (význ. 2): zbierať sily, myšlienky3. zhromažďovať do zbierky: zbierať známky, motýle4. nadobúdať, získavať: zbierať skúsenosti, poznatky- zbierať sa
1. zhromažďovať sa na 1 mieste, zbiehať sa: mračná sa zbierajú, zbierali sa mu sliny v ústach2. hovorový výraz namáhavo sa dvíhať, vstávať: opitý sa zbieral zo zeme; pacient sa už zbiera zotavuje sa3. hnisať: zapálená rana sa zbiera

Viac informácií…