Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova revolúcia

revolúcia -ie ž.

1. hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami: sociálna revolúcia; národná revolúcia, Veľká francúzska revolúcia2. základná, podstatná zmena, prevrat v rozličných oblastiach činnosti: kultúrna revolúcia; vedecko-technická revolúcia; priemyselná revolúcia; filozofický výraz kvalitatívny zvrat vo vývine, opozitumslovo opačného významu evolúcia;revolučný príd.: revolučné učenie, revolučné udalosti; revolučné hnutie mládeže; revolučné zmeny, revolučný objav

revolučne prísl.

revolučnosť -i ž.

Viac informácií…