Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova neurčitý

neurčitý príd.

ktorý nie je dosť výrazný alebo vymedzený, nejasný, opozitumslovo opačného významu presný, určitý: neurčité obrysy, neurčitý pocit; človek neurčitého veku; lingvistický výraz: neurčitý člen; neurčitý (slovesný) tvar ktorý nevyjadruje kategórie spôsobu, času ani osoby; neurčité číslovky, zámená

neurčite, neurčito prísl.: neurčite odpovedať

do neurčita, na neurčito príslovkové výrazy

neurčitosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova rovina

rovina -y -vín ž.

1. krajina, pôda s rovným povrchom: úrodná rovina, dedina leží na rovine2. rovná plocha vôbec: geometrický termín rovina súmernosti, vodorovná rovina určená troma bodmi3. úroveň, hladina: lampa v rovine očí4. odborný výraz súhrn javov, prvkov, ktoré tvoria celok: jazyková rovina, rovina ekonomických vzťahov;rovinný príd. k 1, 2: rovinný kraj rovinatý; geometrický termín rovinná geometria

rovinový príd. k 1: rovinové dostihy

rovinka -y -niek ž. zdrob.: lúčnatá rovinka; šport. cieľová rovinka rovná časť pretekárskej dráhy (pred cieľom)

Viac informácií…