Význam slova vykydať

vykydať dok.sloveso dokonavého vidu

1. kydaním odstrániť; takto vyčistiť: vykydať hnoj; vykydať maštaľ2. expresívny výraz alebo hrubý výraz vykydnúť (význ. 1): vykydať kašu na misu- vykydať sa expresívny výraz alebo hrubý výraz vykydnúť sa: jedlo sa mu vykydlo na dlážku

Viac informácií…