Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova médium

médium -ia s.

1. sprostredkujúca osoba pri špiritistických, okultistických a pod. javoch2. odborný výraz prostredie: kvapalné, plynné médium3. publ. obyčajne v mn. v spojení masové médiá - masovokomunikačné prostriedky4. šport. polomäkký lyžiarsky vosk;mediálny príd.: publ. mediálna politika politika v oblasti masových médií

Viac informácií… 

Význam slova rozkolísať

rozkolísať -še -šu dok.sloveso dokonavého vidu

1. uviesť do kolísavého pohybu, rozhojdať, rozkývať: rozkolísať čln, zvon2. urobiť kolísavým, nejednotným, nepevným: rozkolísať výslovnosť, rozkolísať niekoho v jeho presvedčení;nedok. rozkolísavať, rozkolísava
- rozkolísať sa
1. začať sa kolísať, rozhojdať sa, rozkývať sa: hojdačky sa rozkolísali, zvon sa rozkolísal2. stať sa kolísavým, nejednotným, nepevným: norma sa rozkolísala

Viac informácií… 

Význam slova nízky

nízky nižší príd.

1. ktorý má malú výšku, nevysoký, opozitumslovo opačného významu vysoký: nízka tráva, postava, nízke podpätky, čelo; ker je nižší ako strom2. ktorý je v polohe dolu, opozitumslovo opačného významu vysoký: nízka oblačnosť, hmla, nízke konáre3. (o zvuku) ktorý má malý počet kmitov, hlboký, opozitumslovo opačného významu vysoký: nízky tón, hlas4. ktorý má malú hodnotu, mieru alebo stupeň vlastnosti, opozitumslovo opačného významu vysoký: nízky tlak, nízka teplota, nízke ceny, nízka životná úroveň; nízka (pracovná) morálka; nízke napätie od 50 do 300 V; výraz z biológie nižšie rastliny (napr. huby)5. (obyčajne 2. st.) ktorý je na strednom alebo dolnom stupni sociálneho, funkčného a pod. rozvrstvenia: nižší úradník, dôstojník, nižšia šľachta6. (mravne) zlý, nečestný, podlý: nízky čin, nízke pudy;nízko nižšie prísl.: nízko nad zemou, nízko letieť; bývame tu nižšie; nízko spievať; nízko hodnotiť; nízko zmýšľať

nízkosť -i ž.
1. iba jednotné číslo k nízky2. nízky, podlý čin: dopustiť sa nízkosti

Viac informácií…