Význam slova krútiť

krútiť -i nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. uvádzať do kruhového pohybu, otáčať, točiť: krútiť kormidlo, krútiť gombík na rádiu, krútiť kľukou; pes krúti chvostom vrtí2. vykrúcať, skrúcať, zakrúcať: krútiť si fúzy, vlasy3. otáčaním, stáčaním zhotovovať: krútiť píšťalku; krútiť cigaretu šúľať• krútiť hlavou nad niečím a) čudovať sa b) nesúhlasiť; expresívny výraz krútiť s niekým ovládať ho

opak. krútievať -a
- krútiť sa
1. robiť kruhový pohyb, otáčať sa, točiť sa: kolesá sa krútia, kolotoč sa krúti, krútiť sa naprázdno; pren. expresívny výraz tancovať: páriky sa krútia2. meniť vzhľad, smer a pod, skrúcať sa, točiť sa: doska sa krúti šúverí; chodník sa krúti hadí3. hovorový výraz usilovne pracovať, chodiť okolo niečoho, niekoho, točiť sa: krútiť sa po dome; krútiť sa okolo žien4. rozvíjať sa (v reči): rozhovor sa krúti okolo počasia• krúti sa mu hlava; svet, všetko sa s ním krúti má závrat; (ne)vedieť, ako sa svet krúti

opak. krútievať sa

Viac informácií… 

Význam slova zbojník

zbojník -a mn. -ci m.mužský rod

1. kto zbíja: družina zbojníkov; pren. hovorový výraz okrádač2. expresívny výraz lapaj (význ. 1, 2), beťár: ty zbojník akýsi!zbojníčka -y -čok ž.

zbojnícky príd. i prísl.: zbojnícky kapitán, zbojnícke piesne; kuchársky výraz zbojnícka pečienka mäso pečené obyčajne na ražni; zbojnícky naladení vojaci

zbojníctvo -a s.

Viac informácií…