Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova prv

prv

I. prísl.1. pred určeným časom, včaššie, skôr, opozitumslovo opačného významu neskôr: dnes budem prv doma; príď čím prv2. kedysi, predtým, skôr: prv si o tom nehovoril; žijú lepšie ako prv3. najprv: prv chcem vypočuť jeho názor• prv-neskôr raz (to bude) naisto; nevie, čo prv (do ruky) chytiť má veľa roboty; kto prv príde, ten prv melie rýchlosť sa vypláca
II. prv ako, prv než spoj. podraď. uvádza časovú vetu: prv ako odídeš, musíme sa pozhovárať; rozhodol sa, prv než sme si mysleli

Viac informácií… 

Význam slova pyšný

pyšný príd.

1. správajúci sa povýšene, pohŕdavo, namyslený, vystatovačný: pyšná šľachta, pyšný diktátor2. hrdý, sebavedomý: byť pyšný na svoju prácu, na svoju ženu3. [kniž.] nádherný, veľkolepý, pompézny: pyšný kráľovský palác• pyšný ako páv

pyšne, pyšno prísl.: pyšne vystupovať; pyšno sa hlásiť k svojmu rodu

Viac informácií…