Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova subjekt

subjekt -u mn. I.Inštrumentál, 7. pád (S kým? S čím?) -tmi m.mužský rod

1. [kniž.] bytosť (význ. 1), jedinec, činiteľ, opozitumslovo opačného významu objekt (význ. 1): objektívna skutočnosť existuje nezávisle od subjektu2. lingvistický výraz podmet (vety); pôvodca (deja);subjektový príd.: subjektové slovesá

Viac informácií… 

Význam slova trast

trast, trust [tra-] -u m.mužský rod

ekonomický
1. jedna z foriem monopolného hospodárstva: oceliarsky, peňažný trast2. združovanie podnikov toho istého odboru: tukový, tabakový trast;trastový, trustový príd.

Viac informácií…