Význam slova dovrchu

dovrchu

I. prísl.1. smerom hore, dohora, nahor, opozitumslovo opačného významu dolu: ísť, kráčať dovrchu, dvíhať dovrchu2. do plna, úplne, celkom: naplniť hrniec dovrchu; naložiť voz dovrchu kopcomII. predl. s G.Genitív, 2. pád (Koho? Čoho?) vyjadruje smerovanie navrch alebo umiestnenie navrchu: tekutina siahala dovrchu pohára

Viac informácií… 

Význam slova vtiahnuť

vtiahnuť -e -u -hol dok.sloveso dokonavého vidu

1. ťahaním dostať dovnútra: vtiahnuť sánky do dvora2. vnútiť vstup niekde, účasť na niečom: nasilu ho vtiahli dnu; vtiahnuť svet do vojny zatiahnuť3. vdýchnuť (význ. 1): vtiahnuť vzduch nosom, vtiahnuť dym do pľúc4. vsunúť niečo vysunuté, vyčnievajúce: vtiahnuť brucho, vtiahnuť nohy pod seba, vtiahnuť hlavu medzi plecia5. vojsť, vniknúť (vo veľkom počte): vojsko vtiahlo do mesta; expresívny výraz s krikom vtiahli do sály;nedok. k 1-4 vťahovať
- vtiahnuť sa vsunúť sa, vojsť: vtiahnuť sa do spacieho vaku; nepozorovane sa vtiahol dnu

nedok. vťahovať sa

Viac informácií… 

Význam slova maľovať

maľovať nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. zobrazovať farbami: maľovať portrét; maľovať olejovými farbami2. farbami ozdobovať alebo upravovať: maľovať vajíčka, maľovať si pery, oči; dievča sa maľuje; maľovať byt, zábradlie natierať3. expresívny výraz krasopisne písať: maľovať literu za literou4. [kniž.] živo podávať, zobrazovať, opisovať: maľovať budúcnosť čiernymi farbami• maľovať čerta na stenu privolávať nešťastie, pripomínať zlé; expresívny výraz maľovať, ukazovať straky na kole; maľovať (veci) naružovo prikrášľovať

opak. maľúvať, maľovávať -a

Viac informácií… 

Význam slova nositeľ

nositeľ -a mn. -ia m.mužský rod

1. kto niečo predstavuje, reprezentant: nositeľ štátnej moci; nositeľ kultúry2. kto niečo má, vlastní (meno, titul a pod.): nositeľ Nobelovej ceny; nositeľ tohto mena3. i neživotné podstatné meno L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) -i mn. -e kto, čo niečo rozširuje, prenášateľ, šíriteľ, nosič: nositeľ infekcie; nositele dedičných vlastností;nositeľka -y -liek ž.

Viac informácií…