Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova hniezdiť

hniezdiť -i -zď/-i! nedok.sloveso nedokonavého vidu

(o vtákoch) mať hniezdo (na znášanie vajec a vychovanie mláďat): orol hniezdi na skalách, čas hniezdenia

opak. hniezdievať -a
- hniezdiť sa nedok.sloveso nedokonavého vidu expresívny výraz nepokojne sedieť alebo ležať, mrviť sa, vrtieť sa: hniezdiť sa na stoličke

Viac informácií…