Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova párok

párok -rka m.mužský rod obyčajne mn.

jemný údenársky výrobok v podobe tenkých dlhších šúľkov; spojená dvojica takéhoto výrobku: teplé párky, párky s horčicou; kúpiť si dva páry párkov, zjesť dvoje párkov; párok v rožku jeden diel z dvojice podávaný v rožku ako rýchle jedlo

Viac informácií… 

Význam slova materinský

materinský príd.

1. pochádzajúci od matky, súvisiaci s matkou; materský: materinský cit, materinské srdce, materinská láska; materinské znamienko materské; materinská reč, materinský jazyk naučená (-ý) od rodičov, mater(in)čina2. pripomínajúci matku, starostlivý: materinská opatera, starostlivosť• prijímať niečo s materinským mliekom odmalička

materinsky prísl.

materinskosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova čižma

čižma -y -žiem obyčajne mn. ž.

vysoká obuv zakrývajúca celé lýtka: gumové, vojenské čižmy; rozpráv. sedemmíľové čižmy

čižmička -y -čiek ž.
1. zdrob. k čižma: detské čižmičky2. polovysoká (uzavretá) obuv siahajúca nad členky: ženské čižmičky

Viac informácií…