Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova jedľa

jedľa -e ž.

ihličnatý strom s plochými ihlicami vo dvoch radoch, termín z botaniky Abies
expresívny výraz chlap ako jedľa rovný, pekne urastený

jedľový príd.: jedľová hora

jedlička -y -čiek ž.
1. zdrob. k jedľa2. hovorový výraz vianočný stromček

Viac informácií… 

Význam slova oceľ

oceľ -e ž.

hutnícky upravené pružné železo: výroba ocele; nehrdzavejúca oceľ; tvrdý ako oceľ

oceľový príd.: oceľový drôt, klinec; oceľová farba striebrosivá ako oceľ; pren. oceľový hlas zvučný; oceľové svaly silné; oceľové nervy pevné

do oceľova pozri dooceľova

na oceľovo pozri naoceľovo

oceľovo, oceľove prísl.

Viac informácií… 

Význam slova prevaliť

prevaliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. váľaním, valením obrátiť: prevaliť skalu (na druhú stranu)2. zhodiť, zvaliť, prevrhnúť: prevaliť stôl, prevaliť niekoho do snehu3. tlakom preraziť: voda prevalila hrádzu;nedok. prevaľovať
- prevaliť sa
1. zvaliť sa, spadnúť: skriňa sa prevalila2. prevrátiť sa, obrátiť sa: prevaliť sa na posteli3. rýchlo, prudko a pod. prejsť, prehnať sa: rieka sa prevalila cez breh4. prelomiť sa (význ. 2): ľad sa prevalil5. expresívny výraz ľahnúť si (význ. 2): prevaliť sa na gauč;nedok. k 1-4 prevaľovať sa

Viac informácií…