Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova rečník

rečník -a mn. -ci m.mužský rod

1. kto reční pri významných politických, pracovných a pod. príležitosti: slávnostný rečník2. kto vie rečniť: dobrý, pohotový, rodený rečník;rečníčka -y -čok ž.

rečnícky príd.: rečnícka tribúna; rečnícky talent; rečnícka otázka

rečníctvo -a s. rečnícke umenie; náuka o tomto umení, rétorika: cvičiť sa v rečníctve; štúdium rečníctva

Viac informácií…