Význam slova usmoliť

usmoliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. zasmoliť (význ. 1, 2): usmolená dratva; usmolené nohavice2. expresívny výraz zašpiniť, ušpiniť: usmolená vreckovka3. expresívny výraz s námahou zhotoviť, zosmoliť: ledva usmolil pár riadkov- usmoliť sa
1. zasmoliť sa (význ. 1, 2): usmolený kmeň, usmoliť sa v hore2. expresívny výraz zašpiniť sa, ušpiniť sa: dieťa prišlo celé usmolené

Viac informácií…