Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova nejasný

nejasný príd.

1. nie dosť viditeľný, nezreteľný: nejasné obrysy, nejasná snímka2. (významovo) nepresný, neurčitý; nezrozumiteľný: nejasný obsah, nejasná predstava, predtucha3. nie (dosť) zvučný, zastretý: nejasný hlas, zvuk;nejasno, nejasne prísl.: nejasno vidieť; nejasno tušiť; nejasno znieť

nejasno vetná prísl.: je nejasno okolo výletu

nejasnosť -i ž.
1. iba jednotné číslo k nejasný2. niečo nejasné: v článku je veľa nejasností

Viac informácií…