Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova náklad

náklad -u m.mužský rod

1. (prenášané) naložené veci: vagóny s nákladom uhlia, vyložiť náklad, niesť, viezť ťažký náklad2. investované peniaze: výrobné náklady; kniha vydaná vlastným nákladom; škola vybudovaná nákladom niekoľkých miliónov korún; osobné, životné náklady výdavky3. počet výtlačkov vydaného tlačiva: vysoký náklad knihy, časopis vychádza v náklade 100 000 výtlačkov;nákladový príd.

Viac informácií… 

Význam slova premôcť

premôcť -môže -môžu -mohol -možený dok.sloveso dokonavého vidu

1. silou prekonať, poraziť (v boji, v stretnutí): premôcť nepriateľa, súpera2. nadobudnúť prevahu nad niekým, niečím, prekonať: premôcť niekoho bystrosťou3. vôľou potlačiť city, telesné stavy a pod, prekonať: premôcť zvedavosť, hnev, slzy; premôcť predsudky4. (o citoch, telesných stavoch a pod.) nadobudnúť u niekoho prevahu, opanovať, ovládnuť, preniknúť: premohla ho radosť; spánok ju premohol, únava ho premohla5. zried. zvládnuť, zdolať: premôcť celý obed;nedok. premáhať, premáha
- premôcť sa vôľou potlačiť city, telesné stavy, opanovať sa, ovládnuť sa: bolo mu do zúfania, no premohol sa; kričal od bolesti, nevedel sa premôcť

nedok. premáhať sa

Viac informácií… 

Význam slova samopašný

samopašný príd.

ktorý nerešpektuje výchovné úsilie, spoločenské normy a pod, roztopašný; svedčiaci o tejto vlastnosti: samopašný šarvanec, samopašné dieťa; samopašný smiech, samopašná hra

samopašne prísl.: samopašne pokrikovať, pobehovať

samopašnosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova ja

ja

I. G, A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím mňa, ma D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) mne, mi L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) mne I.Inštrumentál, 7. pád (S kým? S čím?) mnou (kratšie tvary ma, mi nepoužívané pri dôraze a po predl.)1. zám. osob. 1. os. jednotné číslo podávateľ ním označuje sám seba: ja som Ján, na mňa sa spoľahni, poď so mnou, či ma nepoznáš? daj mi pokoj! ja nešťastník! za mnou! výzva nasledovať2. D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) mi a) naznačuje citový postoj podávateľa (citový D): len sa mi opováž neprísť! ty si mi (pekný) chlap! b) hovorový výraz vyjadruje privlastňovanie (privl. D): spadli mi okuliare moje• pre mňa (za mňa) nezáleží mi na tom; (len tak) mne nič, tebe nič a) bez dôvodu b) nenazdajky; ja pán, ty pán, kto bude kozy, svine pásť? ja nič, ja muzikant necítim sa zodpovedný
II. ja neskl. s. označuje všeobecne bytosť, osobu, subjekt: zdôrazňovať svoje ja

Viac informácií… 

Význam slova šnúra

šnúra -y šnúr ž.

1. priadza skrútená do zväzku (na zväzovanie, sťahovanie a pod.), špagát, motúz: šnúra na bielizeň; kľúč visí na šnúre; navliecť šnúru do nohavíc2. niečo podobné takejto priadzi: tech. zápalná šnúra; predlžovacia šnúra izolovaný vodič elektrického prúdu; pupočná šnúra pupočník; pren. hovorový výraz šnúra predstavení, víťazstiev séria idúca (bezprostredne) za sebou• rovný ako šnúra veľmi

šnúrový príd.

šnúrka -y -rok ž.
1. zdrob. k šnúra (význ. 1)2. krátka, úzka šnúra: šnúrky do topánok;šnúročka -y -čiek ž. zdrob. expresívny výraz

Viac informácií…