Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova tesný

tesný príd.

1. veľmi priliehajúci, zvierajúci, úzky, opozitumslovo opačného významu voľný: tesné šaty, topánky, tesný golier2. dobre priliehajúci, nepriepustný: tesný ventil, piest3. málo priestranný, malý: tesný byt; tesná lavica4. veľmi blízky, úzky: tesná súvislosť, tesný kontakt5. vykazujúci malý rozdiel: tesný výsledok, tesné víťazstvo;tesne prísl.: tesne priliehať; stáť tesne vedľa blízko; tesne pred obedom krátko; tesne zvíťaziť s malým rozdielom (bodov)

tesno vetná prísl.: v dome je tesno málo miesta

tesnosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova štopeľ

štopeľ, štupeľ -pľa m.mužský rod neživotné podstatné meno

hovorový výraz zátka: vytiahnuť štopeľ z fľaše

štopeľ, štupeľ -pľa mn. -i m.mužský rod živ. expresívny výraz malé dieťa alebo malý človek

štoplík, štuplík -a m.mužský rod zdrob.

Viac informácií… 

Význam slova poznamenať

poznamenať dok.sloveso dokonavého vidu

1. vysloviť poznámku, podotknúť, pripomenúť: dovolím si poznamenať, že ...2. zaznačiť, poznačiť, zaznamenať: poznamenať si niečo do zápisníka3. poznačiť (význ. 3): choroba ho poznamenala; ich detstvo poznamenala chudoba;nedok. poznamenávať, poznamenáva

Viac informácií…