Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova zjesť

zjesť zje zjedia zjedz! zjedol zjedený dok.sloveso dokonavého vidu

prijať ústami, požiť ako potravu: zjesť obed, zjesť veľa, málo
expresívny výraz: je to na zjedenie je to milé, pekné; ísť, mať niekoho zjesť (od radosti, od lásky) veľmi sa mu tešiť, ľúbiť ho; čo si kto navarí, nech si aj zje

Viac informácií…