Slovník slovenského jazyka s okamžitým vyhľadávaním slov vo všetkých tvaroch a pádoch

Aký je pravopis veľkých písmen a ako píšeme veľké písmená v slovenskom jazyku.

Veľké písmená píšeme vo vlastných menách, ktoré označujú len jednu osobu, zviera, vec, zemepisný názov, sviatok, inštitúciu a iné.

napr. Viera, Dunčo, Zdroj, Vianoce, Košice.

Čítajte ďalej…

Osnova je najstručnejší spôsob spracovania informácií.

  • osnova je napísaná v bodoch
  • body osnovy majú byť napísané tak, aby sme podľa nich mohli reprodukovať text
  • body osnovy sú zapísané pomocou kľúčových slov

Čítajte ďalej…

Význam slova všeličo

všeličo -čoho zám. neurčité

1. označuje mnoho rozličných vecí: doniesol všeličo potrebné; všeličo sa dá zlepšiť; všeličomu sa priučil2. expresívny výraz niečo zlé, nepriaznivé, záporné; kadečo: všeličo vyšlo najavo; človek musí všeličo prehltnúť; tam môže všeličo nachytať

Viac informácií… 

Význam slova márny

márny príd.

1. zbytočne vynaložený, daromný, zbytočný: márna robota, námaha, obeť, túžba; hovorový výraz to je márne to tak musí byť2. expresívny výraz bezcenný, prázdny; pominuteľný: márna pýcha, márne peniazeexpresívny výraz: (rozbiť) na márne kúsky, kusy celkom; márna sláva nedá sa nič robiť

márne prísl. k 1: márne prosiť

Viac informácií… 

Význam slova chlpáč

chlpáč -a mn. i neživotné podstatné meno N.Nominatív, 1. pád (Kto? Čo?) a A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím -e m.mužský rod

expresívny výraz chlpatý tvor (obyčajne človek alebo pes)

chlpáčik -a mn. -ovia, neživotné podstatné meno N.Nominatív, 1. pád (Kto? Čo?) a A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím -y m.mužský rod zdrob.

Viac informácií…