Triedenie viet

Triedenie viet podľa postoja hovoriaceho delíme na oznamovacie, opytovacie, želacie a rozkazovacie. Podľa zložitosti vety členíme na jednoduché a zložené vety (súvetia).
Veta je usporiadanie slov, ktorým vyjadrujeme ucelenú myšlienku.

Vety členíme podľa postoja hovoriaceho a zložitosti

 1. podľa postoja hovoriaceho
  1. Oznamovacie – vyjadrujme nimi určitú informáciu. Na konci vety píšeme bodku. Melódia vety klesá.

   Išiel do kina.

  2. Opytovacie – vyjadrujeme nimi otázku. Na konci vety píšeme otáznik. Melódia vety klesá, alebo stúpa podľa toho, či na začiatku vety stojí opytovacie zámeno, napr.

   Kto prišiel? (na začiatku stojí opytovacie zámeno, melódia vety klesá). Prišiel niekto? (na začiatku vety nie je opytovacie zámeno, melódia vety stúpa)

  3. Želacie – vyjadrujeme nimi želanie. Píšeme za nimi výkričník. Melódia vety klesá.

   Kiežby si sa to naučil! – želacia veta.

  4. Rozkazovacie – vyjadrujeme nimi rozkaz. Píšeme za nimi výkričník. Melódia vety klesá.

   Zatvor okno! – rozkazovacia veta

  5. Zvolacie – oznamovacie, opytovacie, želacie a rozkazovacie vety vo forme zvolania.

   To je krása! – zvolacia veta
   Čo to má znamenať?! – zvolacia veta

 2. podľa zložitosti
  1. jednoduché vety – je gramatické usporiadanie slov, alebo jedno slovo, ktorým vyjadrujeme jednu ucelenú myšlienku. Obsahuje jeden prisudzovací sklad (podmet + prísudok):

   Otec pracuje.

   Alebo obsahuje vetný základ, napr.

   Prší.

  2. zložené vety (súvetie) – je spojenie dvoch, alebo niekoľkých jednoduchých viet, ktorými vyjadrujeme jedinú myšlienku. Obsahuje niekoľko prisudzovacích skladov, alebo vetných základov.

Súvetie členíme na jednoduché a zložené

 1. jednoduché – skladá sa z dvoch viet
 2. zložené – skladá sa z troch a viacerých viet
 1. Jednoduché súvetie

  Jednoduché súvetie sa člení na priraďovacie a podraďovacie

  1. priraďovacie – spájajú sa dve hlavné vety H1 + H2
   • zlučovacie (a)
   • stupňovacie (ba)
   • odporovacie (ale)
   • vylučovacie (alebo)
   • príčinné (preto)
  2. podraďovacie – je tu vzťah podradenosti. Obsahuje jednu hlavnú a jednu vedľajšiu vetu, ktorá zastupuje niektorý vetný člen.
   Vedľajšia veta môže byť:

   • podmetová
   • prísudková
   • predmetová
   • prívlastková
   • prísudková
   • doplnková
   • h1 + H2
 2. Zložené súvetie

  Zložené súvetie sa skladá z menej viet.

  Rozlišujeme typy súvetí:

  • niekoľko hlavných viet (H1 + H2 + H3 …)
  • niekoľko hlavných, niekoľko vedľajších (Hn + Vn)
  • jedna hlavná a ostatné vedľajšie (H1 + V1 + V2 …)Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*