Slová zo slovenského jazyka - moc

Význam slova energia

energia -ie ž.

1. sila schopná vykonávať prácu; výraz z fyziky 1 z foriem pohybu hmoty: vodná, slnečná, elektrická, atómová energia2. sila, činorodosť, ráznosť: telesná, duševná energia; byť plný energie;energický príd. k 2: energický človek, čin; energická tvár svedčiaca o energii

energicky prísl.: energicky zakročiť

energickosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova kapacita

kapacita -y -cít ž.

1. schopnosť obsiahnuť niečo: skladovacia kapacita, prepravná kapacita vozidla, kapacita pamäti; výrobná kapacita maximálna schopnosť výroby určitej produkcie v rámci odboru, podniku a pod.; publ. obyčajne mn.: stavebné kapacity výrobné, ubytovacie a pod. možnosti; lekársky výraz vitálna kapacita pľúc najväčšie množstvo vzduchu, ktoré možno vydýchnuť2. maximálny stuppeň výkonnosti: kapacita stroja3. hovorový výraz vynikajúci odborník: svetová kapacita, je v odbore kapacita;kapacitný príd. k 1, 2: kapacitné straty, z kapacitných príčin; výraz z elektrotechniky kapacitný odpor

Viac informácií… 

Význam slova odborník

odborník -a mn. -ci m.mužský rod

kto sa dobre vyzná v istom odbore (význ. 2), špecialista: odborník v hudbe, odborník na výrobu kožušín; poradiť sa s odborníkom

odborníčka -y -čok ž.

odbornícky príd. i prísl. pejor. jednostranný (jednostranne), iba z hľadiska odboru: odbornícky prístup; odbornícky hodnotiť

odborníctvo -a s. pejor.

Viac informácií… 

Význam slova sila

sila -y síl ž.

1. schopnosť podávať telesný alebo duševný výkon, energia: telesná, mravná sila; udrieť z celej sily; pozbierať (posledné) sily; usilovať sa zo všetkých síl2. zdroj pohybu alebo pohybovej energie: hnacia, príťažlivá sila, sila vodného toku, víchra3. (veľká) miera účinnosti, intenzita: umelecká sila, sila alkoholu4. zamestnanec, pracovník: kvalifikovaná, učiteľská, výkonná sila5. silný kolektívny činiteľ, moc: mierové, spoločenské, pokrokové sily; ľavicové, pravicové sily; voj. branné sily; publ. použitie sily v medzinárodných sporoch; náb. i rozpráv. nadprirodzená sila• byť pri sile byť silný; robiť dačo z pozície sily vo vedomí skutočnej alebo fiktívnej prevahy

silový príd. k 1, 2: silový účinok svalu; výraz z fyziky silové pole, napätie

Viac informácií…