Slová zo slovenského jazyka - moc

Význam slova kapacita

kapacita -y -cít ž.

1. schopnosť obsiahnuť niečo: skladovacia kapacita, prepravná kapacita vozidla, kapacita pamäti; výrobná kapacita maximálna schopnosť výroby určitej produkcie v rámci odboru, podniku a pod.; publ. obyčajne mn.: stavebné kapacity výrobné, ubytovacie a pod. možnosti; lekársky výraz vitálna kapacita pľúc najväčšie množstvo vzduchu, ktoré možno vydýchnuť2. maximálny stuppeň výkonnosti: kapacita stroja

Viac informácií… 

Význam slova sila

sila -y síl ž.

1. schopnosť podávať telesný alebo duševný výkon, energia: telesná, mravná sila; udrieť z celej sily; pozbierať (posledné) sily; usilovať sa zo všetkých síl2. zdroj pohybu alebo pohybovej energie: hnacia, príťažlivá sila, sila vodného toku, víchra

Viac informácií…