Slová zo slovenského jazyka podľa písmena G

Význam slova gajdy

gajdy gájd ž. pomn.pomnožné podstatné meno

ľudový hudobný nástroj pozostávajúci z piskora a koženého mecha: hrať na gajdách
expresívny výraz: šaty ako gajdy široké, rozťahané; spustiť gajdy začať plakať

gajdičky -čiek ž. pomn.pomnožné podstatné meno zdrob. expresívny výraz

Viac informácií…