Slová zo slovenského jazyka - neobvyklý

Význam slova mimoriadny

mimoriadny príd.

1. ktorý sa vymkýna z ustáleného poriadku, z bežných pravidiel, opozitum riadny, pravidelný: mimoriadna dovolenka, mimoriadny vlak, mimoriadne opatrenia2. výnimočný, neobyčajný, nevšedný, nadpriemerný: mimoriadne nadanie, mimoriadna starostlivosť;

Viac informácií…