Slová zo slovenského jazyka - neobvyklý

Význam slova mimoriadny

mimoriadny príd.

1. ktorý sa vymkýna z ustáleného poriadku, z bežných pravidiel, opozitumslovo opačného významu riadny, pravidelný: mimoriadna dovolenka, mimoriadny vlak, mimoriadne opatrenia2. výnimočný, neobyčajný, nevšedný, nadpriemerný: mimoriadne nadanie, mimoriadna starostlivosť;mimoriadne prísl.

mimoriadnosť -i ž.

Viac informácií…