Slová zo slovenského jazyka podľa písmena F

Význam slova f

f [i ef] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno; znak 6. miesta v poradí: blok F, vitamín F2. výraz z oblasti hudby tón a nota: stupnica F dur, f mol3. v skratke a zn.: výraz z oblasti hudby f forte; výraz z fyziky F farad; termín z chémie F fluór• nepovedať ani f - nepovedať nič

Viac informácií…