Slová na N slovenské

Význam slova na

na predl.

A. s A. vyjadruje1. smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, príp. smer vôbec, opozitum z(o): vysadnúť na koňa, skočiť na zem, prilepiť na stenu, zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, na Slovensko, vyjsť na vzduch; cesta na Brezno

Viac informácií…