Slová zo slovenského jazyka podľa písmena N

Význam slova n

n [i en] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno2. v skratke a zn.:N., N. N. zastupuje neznáme alebo zatajené meno: pán N., pani N. N.

n. nad: Kálna n. Hronom;
matematický výraz n ľubovoľné kladné číslo;
výraz z fyziky N newton

Viac informácií… 

Význam slova na

na predl.

A. s A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím vyjadruje1. smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, príp. smer vôbec, opozitumslovo opačného významu z(o): vysadnúť na koňa, skočiť na zem, prilepiť na stenu, zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, na Slovensko, vyjsť na vzduch; cesta na Brezno2. účel, cieľ: ísť na obed, na víno, slúžiť na česť, potrebovať na obživu; vhodný na pitie; kefa na šaty3. spôsob, nástroj, prostriedok alebo mieru (príp. vo forme účinku): upiecť na mäkko, vypiť na dúšok; kachle na nočný prúd; napichnúť na vidličku, počuť na vlastné uši; priblížiť sa na dva metre, na dosah ruky, plniť plán na 100 %; schudnúť na triesku; vzduch na omdletie; starosť na starosť (sa hromadí)4. zreteľ: slabý na srdce; urobiť veľa na svoj vek; byť primladý na funkciu5. čas: na jar, na Vianoce; (odložiť) na nasledujúci týždeň, prísť na chvíľu; láska na celý život; (hneď) na to bezprostredne po tom6. príčinu: prísť na zavolanie, strhnúť sa na hrmot, umrieť na infarkt7. väzbu pri slovesách a menách: ukazovať na príčiny, myslieť na rodičov, volať na kamaráta, spytovať sa na zdravie; byť odkázaný na pomoc; kandidát na prezidentaB. s L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) vyjadruje1. miesto na povrchu alebo prostredie: sedieť na stoličke, žiť na dedine, na Kysuciach, byť učiteľom na vysokej škole, mať na mysli, ležať na slnku2. účel, cieľ: byť na odchode3. spôsob, nástroj, prostriedok alebo mieru: ležať na chrbte, skúsiť na vlastnej koži, hrať na husliach; hra na organe; porezať sa na skle, viezť sa na aute; odprevadiť na veľkom kuse; záplata na záplate, hlava na hlave4. zreteľ: získať na váhe, ublížiť na cti; zdravý na tele i na duchu; strata na prémiách5. čas: vrátiť sa na svitaní, na konci roka; na začiatku storočia6. príčinu: smiať sa na vtipoch, uškrnúť sa na pripomienke7. väzbu pri slovesách a menách: lipnúť na deťoch, zakladať si na povesti, dohodnúť sa na postupe; záleží na ňom, ako sa rozhodne; práca, účasť na pláne8. (v spoj. so slovesom byť) stav: byť na rade, na programe, byť na ústupe, na príčine niečoho, byť na odpočinku

Viac informácií… 

Význam slova nabaliť

nabaliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. balením veľmi naplniť: nabaliť (plný) kufor šiat, nabalené tašky2. opatriť množstvom zásob, balíkov: nabaliť niekomu jedla, nabalení turisti; nabaliť deti na výlet, nabaliť sa na celý deň;nedok. nabaľovať
- nabaliť sa subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod
1. obohatiť sa: pri privatizácii sa mnohí nabaľovali2. pripojiť sa, napojiť sa: na neúspechy sa nabaľovali ďalšie problémy;nedok. nabaľovať sa

Viac informácií… 

Význam slova nabehať

nabehať dok.sloveso dokonavého vidu

behom (opakovane) zdolať istú vzdialenosť: pri tréningu nabehal veľa kilometrov
- nabehať sa
1. expresívny výraz stráviť veľa času behaním, nachodiť sa, nalietať sa: nabehať sa po úradoch2. nasýtiť sa, uspokojiť sa behaním: deti, ešte sa nabeháte!3. (o krave) stať sa teľnou

Viac informácií… 

Význam slova nabehnúť

nabehnúť -e -ú -hol dok.sloveso dokonavého vidu

1. prudko naraziť (pri behu): nabehnúť na prekážku2. napuchnúť, navrieť: žily nabehli krvou, nabehli mu ruky3. vytvoriť sa, objaviť sa: husia koža mu nabehla4. vniknúť, dostať sa niekam: do očí nabehli slzy5. subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod začať vykonávať nejakú činnosť: nabehnúť na nový spôsob výroby;nedok. nabiehať, nabehávať, nabehúvať -a

Viac informácií…