Slová na I slovenské

Význam slova iba

iba

I. spoj.A. i ibaže, iba čo priraď. vyjadruje odporovací vzťah obmedzením platnosti predchádzajúcej vety, len(že): bol mladý, iba majetok mu chýbal; vedel o tom dávno, ibaže doteraz mlčal; bola tma, iba čo lampy svietili

Viac informácií… 

Význam slova idea

idea -ey D. a L. -ei mn. -ey ž.

1. myslená predstava o niečom, myšlienka, nápad; úmysel, plán: to je dobrá idea; fixná idea2. produkt myslenia odrážajúci vzťah ľudí k vonkajšiemu svetu, pojem, predstava: spoločenské, národné idey; idea rovnosti, idey revolúcie; filozofický výraz metafyzická podstata veci

Viac informácií…