Význam slova i

i význam, synonymá a skloňovanie

i, í neskl. s.

1. samohláska a písmeno2. v skratkách a značkách: a i. a iné, a iný, a inde; o. i. okrem iného; I rímska číslica 1
i

I. spoj.A. priraď. vyjadruje1. zlučovací vzťah, aj; spája a) s dôrazom členy viacnásobných výrazov alebo pripája kladnú vetu: je lekárom i hudobníkom (zároveň); i hanbí sa, i žiaľ cíti; zem praská i studňa vysychá b) významovo usúvzťažnené slová na vyjadrenie úplnosti: starí i mladí všetci; deň i noc stále; telom i dušou c) opakované zámenné výrazy sem i tam, to i to, tu i tam, ktoré vyjadrujú sporadickosť2. stupňovací vzťah, najmä v spojení ba i, nielen - ale i; pozerá sa, ba i pomáha; nielen kričal, ale i nadával3. odporovací vzťah, obyčajne v spojení s ukazovacím zámenom, ale: mal kocúra i ten zdochol4. dôsledkový vzťah; nuž, a tak, preto: zdržali ho i prišiel neskoro5. vysvetľovací vzťah obyčajne vo výrazoch i tak, i to; aj tak, veď: nešiel nikam, i tak pršaloB. podraď. i čo, i keby, i keď, čo i vyjadruje krajnú podmienku: i keby nechcel, musí poslúchnuť; starel sa do toho, i keď nemuselII. čast.1. uvádza (oznam.) vetu: i rozplakal sa2. obyčajne vo výraze čo i len vyjadruje hodnotiaci postoj k výrazu poukázaním na krajnú možnosť, hoci (len), aspoň: keby si bol čo i len naznačil3. zdôrazňuje pripojený výraz; aj: vrátil sa i druhý razIII. aj í, íí citoslovce vyjadruje prekvapenie, údiv a pod.: í, ty si to vedel?


i synonymá

Synonymá slova i v synonymickom slovníku:

i
a
ach
au
bác
ech
eh
ej
ejha
fi
fiha
fíha
ha
hach
hah
haj
hjaj
hjáj
huch
huh
háj
híha
híí
ih
iha
jaj
jajaj
jej
joj
jojoj
juj
jujuj
jujúj
jáj
jéj
jój
júj
och
oh
oj
ojej
ojoj
ojéj
ojój
thí
tíha
á
ách
áá
áách
í
íh
íha
íí
ó
óh
óha
óho
óó
ťhí


i skloňovanie

Skloňovanie slova i:

 
podstatné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) i
(tri) i
(bez) i
(bez) i
(k) i
(k) i
(vidím) i
(vidím) i
(o) i
(o) i
(s) i
(s) i
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*