Slová zo slovenského jazyka - smutný

Význam slova hrozný

hrozný príd.

1. vyvolávajúci hrôzu, strašný, desný: hrozná smrť; stalo sa niečo hrozné2. hovorový výraz expresívny výraz veľký, náramný, ohromný; strašný: hrozný krik, hrozná radosť, hrozné blato; dnes je hrozné počasie zlé;

Viac informácií…