Slová zo slovenského jazyka - smutný

Význam slova hrozný

hrozný príd.

1. vyvolávajúci hrôzu, strašný, desný: hrozná smrť; stalo sa niečo hrozné2. hovorový výraz expresívny výraz veľký, náramný, ohromný; strašný: hrozný krik, hrozná radosť, hrozné blato; dnes je hrozné počasie zlé;hrozne prísl. i vetná prísl.: hrozne vyzerať; je mu hrozne; hovorový výraz expresívny výraz: hrozne veľa, hrozne milo veľmi, neobyčajne

Viac informácií… 

Význam slova nešťastný

nešťastný príd.

1. ktorého, ktorý stihlo nešťastie, úbohý: nešťastný stroskotanec, nešťastná rodina2. zronený, zdrvený, zúfalý: nešťastný pohľad; byť (celý) nešťastný z neúspechu3. ktorý prináša nešťastie, osudný, zlý: nešťastná náhoda, nešťastný deň4. expresívny výraz ktorý spôsobuje nepríjemnosti: kde je to nešťastné pero?nešťastne prísl.: nešťastne pochodiť; tváriť sa nešťastne; nešťastne sa zaľúbiť; nešťastne zasiahnuť

Viac informácií…