Slová na R slovenské

Význam slova r

r [i er], ŕ neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno2. v skratkách a značkách: r. roku; v. r. vlastnou rukou; geometrický termín r rádius; R označenie pravého uhla; výraz z fyziky R röntgen

Viac informácií…