Slová zo slovenského jazyka podľa písmena H

Význam slova h

h [i há] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno; označuje poradie: blok H2. výraz z oblasti hudby tón a nota: stupnica H dur, h mol3. v skratke a zn.: h halier; termín z chémie H vodík; výraz z fyziky H henry• publ. hodina H rozhodujúca alebo osudná chvíľa

Viac informácií… 

Význam slova habať

habať -e -ú nedok.sloveso nedokonavého vidu

expresívny výraz
1. brať, chvátať, schytávať: habať veci zo stola2. zhromažďovať, zhŕňať (peniaze, majetok): habať len pre seba3. nasilu brať; konfiškovať: habať majetok, tovar

Viac informácií…