Slová na H slovenské

Význam slova had

had -a mn. N. a A. -y m.

beznohý plaz s pretiahnutým valcovitým telom; zool. hady Ophidia: jedovatý had, had sa plazí, sipí, syčí; pren. pejor. falošný človek (často v nadávkach): ty had falošný; pren. had vozidiel dlhý rad
• byť ako had a) ohybný b) úlisný; vyšmyknúť sa, prešmyknúť sa ako had obratne; vyskočil, akoby ho bol had uštipol rýchle alebo podráždene; zbiť niekoho ako hada veľmi; expresívny výraz: je ich ako hadov veľa; hriať (si) hada na (vlastných) prsiach preukazovať láskavosti skrytému nepriateľovi; ba (kieho) hada! výraz záporu, odporu

Viac informácií…