Slová zo slovenského jazyka - dóm

Význam slova domov

domov

I. -a m.mužský rod1. miesto, kde sa človek narodil, kde býva, kde je doma: čaro domova; v internáte sa mu cnelo zadomovom; Slovensko je domovom Slovákov vlasťou2. pôvodná vlasť, kolíska: domovom ryže je India3. inštitúcia poskytujúca spoločné ubytovanie a iné služby: detský domov; domov dôchodcov; Domov slovenských spisovateľov (v Budmericiach);domovský príd. k 1, 2: domovská stanica (vozňa), domovský štát
• mať domovské právo niekde (často) sa vyskytovať
II. prísl.1. do vlastného bytu, domu: prísť po robote domov; poďme domov!2. do rodného kraja, do vlasti: vrátiť sa domov na Slovensko

Viac informácií… 

Význam slova kostol

kostol -a m.mužský rod

budova na (kresťanské) bohoslužby, chrám: barokový kostol, chodiť do kostola
• ticho ako v kostole celkom; expresívny výraz naučím ťa po kostole hvízdať

kostolný príd.: kostolná veža
• to nie je s kostolným poriadkom, riadom to nie je v poriadku; chudobný ako kostolná myš celkom

kostolík -a m.mužský rod zdrob.

Viac informácií…