Slová zo slovenského jazyka - ukázať

Význam slova doložiť

doložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. dodatočne dať, pridať, dodať, priložiť: doložil mu 50 korún; doložil, aby prevážilo2. v reči doplniť, dodať, pripojiť, priložiť: rozmýšľal a po chvíli doložil; doložil niekoľko viet a rozlúčil sa3. preukázať dokladmi, dosvedčiť, dokumentovať: doložiť názor rozborom materiálu; hodnoverne doložené údaje; slovo doložené v starých pamiatkach;nedok. dokladať

Viac informácií… 

Význam slova odkryť

odkryť, odokryť -je -jú -kry! dok.sloveso dokonavého vidu

1. zbaviť prikrytia, odhaliť: odkryť potrubie, odkryť korene stromu2. odsunúť, odhrnúť (prikrývku): odkryť záves3. nájsť, objaviť, zistiť, odhaliť: odkryť ložisko uhlia; odkryť chyby, odkryť pravdu; odkryť rezervy• odkryť karty prejaviť svoj úmysel

nedok. odkrývať, odkrýva, odokrývať -a
- odkryť sa, odokryť sa
1. zbaviť sa prikrytia: odokryť sa v spánku2. stať sa viditeľným, ukázať sa, objaviť sa, odhaliť sa: odkrylo sa jej plece; odkryli sa im nové možnosti; odokrytý priestor;nedok. odkrývať sa, odokrývať sa

Viac informácií… 

Význam slova predniesť

predniesť -nesie -nesú dok.sloveso dokonavého vidu

1. verejne na zhromaždení oznámiť, povedať: predniesť referát, prejav, prednášku2. predviesť slovom, spevom alebo na hudobnom nástroji nejaké umelecké dielo: predniesť hudobnú skladbu, verše3. ústne predložiť, vysloviť: predniesť prosbu, požiadavku;nedok. prednášať, prednáša
1. k 1-32. byť vysokoškol. učiteľom: prednášať na vysokej škole

Viac informácií… 

Význam slova predstaviť

predstaviť dok.sloveso dokonavého vidu

1. uvedením mena, funkcie a pod. niekoho s niekým zoznámiť: predstavil mi svoju ženu, predstavil ma riaditeľovi2. verejne ukázať: výstava predstavila diela mladých umelcov3. predviesť slovom, konaním, obrazom, stvárniť, zobraziť: autor predstavil čitateľom rozhodujúce udalosti;nedok. predstavovať
1. k 1-3: predstavuje ho známym; obraz predstavuje umelcov rodný kraj; na javisku predstavoval postavu partizána2. byť, tvoriť, reprezentovať: výrobky predstavujú značnú časť vývozu; výťažok predstavuje tri milióny korún- predstaviť sa
1. uvedením mena sa s niekým zoznámiť: pozdravil a predstavil sa; dovoľte, aby som sa predstavil2. verejne sa ukázať: na koncerte sa predstavili mladí umelci; vláda sa predstavila parlamentu;nedok. predstavovať sa

Viac informácií… 

Význam slova predviesť

predviesť -vedie -vedú dok.sloveso dokonavého vidu

1. (mocou) priviesť pred niekoho: predviedli ho pred sudcu2. názorne ukázať: predviesť postup výroby; predviesť modely šiat3. zahrať, premietnuť a pod. pred verejnosťou, uviesť: predviesť divadelnú hru, hudobnú skladbu;nedok. predvádzať, predvádza
- predviesť sa nápadne, vyzývavo sa prejaviť: predviedla sa s cigaretou

nedok. predvádzať sa

Viac informácií… 

Význam slova prejaviť

prejaviť dok.sloveso dokonavého vidu

dať najavo, ukázať, preukázať: prejaviť svoj názor, prejaviť záujem o niečo; prejaviť lásku, smútok, prejaviť sústrasť

nedok. prejavovať
- prejaviť sa
1. vyjsť najavo, ukázať sa: jeho povaha sa prejavila2. zaujať postoj, vysloviť sa, vyjadriť sa;nedok. prejavovať sa

Viac informácií…