Význam slova doložiť

doložiť význam, synonymá a skloňovanie

doložiť dok.

1. dodatočne dať, pridať, dodať, priložiť: doložil mu 50 korún; doložil, aby prevážilo2. v reči doplniť, dodať, pripojiť, priložiť: rozmýšľal a po chvíli doložil; doložil niekoľko viet a rozlúčil sa3. preukázať dokladmi, dosvedčiť, dokumentovať: doložiť názor rozborom materiálu; hodnoverne doložené údaje; slovo doložené v starých pamiatkach;nedok. dokladať

doložiť synonymá

Synonymá slova doložiť v synonymickom slovníku:

doložiť
dať najavo
odhaliť
odkryť
predložiť
predniesť
prejaviť
udať
ukázať


doložiť skloňovanie

Časovanie slova doložiť:

dokonavé sloveso
(ja) doložím
(ty) doložíš
(on, ona, ono) doloží
(my) doložíme
(vy) doložíte
(oni, ony) doložia
(ja som, ty si, on) doložil
(ona) doložila
(ono) doložilo
(oni, ony) doložili
(ty) dolož!
(my) doložme!
(vy) doložte!
(nejako) doložiac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*