Slová na B slovenské

Význam slova b

b [i bé] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno; znak 2. miesta v poradí: hláska b; vchod B; vitamín B, B vitamín2. výraz z oblasti hudby tón a nota: stupnica B dur, b mol; bé (b) znak zníženia o pol tónu

Viac informácií…