Slová zo slovenského jazyka - kúzlo

Význam slova fór

fór -u m.mužský rod

1. hovorový výraz žartovný nápad, slovný vtip: rozprávať fóry2. hovorový výraz trik (význ. 1): osvedčený ženský fór, známy, starý fór3. subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod náskok, prednosť, výhoda: mať fór, dať fór4. hovorový výraz expresívny výraz obyčajne mn. fóry okolky• robiť fóry zdráhať sa (naoko)

Viac informácií… 

Význam slova manéver

manéver -vru L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) -i mn. -e m.mužský rod

1. vojenský pohyb: ústupový, obkolesovací manéver2. účelný pohyb alebo postup: pristávací manéver (lietadla)3. rafinovaný postup, taktika: maskovací, volebný manéver4. manévre pomn.pomnožné podstatné meno - väčšie vojenské cvičenie; hovorový výraz pravidelné vojenské cvičenie záložníkov: ísť na manéver? robiť manéver manévrovať (význ. 1)

manévrový príd.

Viac informácií…