Slová zo slovenského jazyka - pôvodný

Význam slova minulý

minulý príd.

1. ktorý uplynul; dávny, opozitumslovo opačného významu budúci: minulé stáročia; gramatický termín minulý čas ktorý vyjadruje dej uskutočnený v minulosti, préteritum2. predchádzajúci, predošlý, uplynulý: minulý týždeň, minulá generácia;minule prísl.
1. minulý raz, naposledy: aj minule prišiel neskoro2. nedávno, onehdy: minule tu horelo

Viac informácií… 

Význam slova pravý

pravý príd.

1. nachádzajúci sa na opačnej strane ako srdce, opozitumslovo opačného významu ľavý: pravá ruka, noha, pravý breh; pravé krídlo2. politicky konzervatívny, opozitumslovo opačného významu ľavý: pravá časť politického spektra3. majúci príslušné vlastnosti v najvyššej miere, skutočný: pravá láska, pravý ruský čaj, pravý hodváb, pravé zlato; pravé poludnie; matematický výraz pravý zlomok ktorého čitateľ je menší ako menovateľ; lekársky výraz pravé kiahne; termín z botaniky v mnohých názvoch rastlín: žihľava pravá, repík lekársky pravý4. správny, náležitý, vhodný, opozitumslovo opačného významu nepravý: to je jeho pravé meno; pravé slovo na pravom mieste5. skutočný, naozajstný, vlastný: pravá príčina niečoho; pravý opak6. geometrický termín pravý uhol ktorého ramená stoja kolmo na seba• byť pravou rukou niekoho spoľahlivým pomocníkom; ukázať pravú tvár odhaliť sa; naz(ý)vať veci pravým menom; v pravom zmysle slova naozaj, skutočne; mať srdce na pravom mieste

pravosť -i ž. pôvodnosť, nefalšovanosť: pravosť rukopisu

Viac informácií…