Slová zo slovenského jazyka - oklamať

Význam slova nahovoriť

nahovoriť dok.sloveso dokonavého vidu

1. rečou naviesť na niečo: nahovoriť priateľa na výlet; nahovoriť niekoho, aby odcestoval2. nanútiť mienku, navravieť, narozprávať: čo mi to chceš nahovoriť?3. narozprávať (význ. 1): ľudia všeličo nahovoria; veľa toho nenahovorí je málovravný4. hovorový výraz sprostredkovať alebo nadviazať vážnu známosť: nahovoriť niekomu nevestu, nahovoriť si ženícha5. povedať (prejav), prehovoriť na zvukový záznam;nedok. k 1, 2, 4, 5 nahovárať, nahovára: nič si nenahováraj!
- nahovoriť sa veľa a často hovoriť, narozprávať sa: koľko sa o nej nahovoril!

Viac informácií… 

Význam slova napáliť

napáliť -i -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. expresívny výraz nahnevať, nazlostiť, najedovať: aj maličkosť ho napáli2. subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod dostať, ošmeknúť: napáliť niekoho pri kúpe ošialiť, ogabať; dal sa napáliť- napáliť sa expresívny výraz: poriadne sa napálil

Viac informácií… 

Význam slova pokúšať

pokúšať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. znepokojovať, dráždiť, hnevať: nepokúšaj psa!2. uvádzať do pokušenia, zvádzať: pokúšať dievča; pokúšala ho myšlienka na útek3. nutkať, nabádať: žiaľ ho pokúšal do plaču; neos. pokúšalo ho vrátiť sa; expresívny výraz diabol, čert ho pokúša má nutkanie urobiť niečo zléexpresívny výraz pokúšať osud (šťastie, Boha, čerta, diabla) a) riskovať b) rúhať sa

Viac informácií…