Slová zo slovenského jazyka - špička

Význam slova hora

hora -y hôr ž.

1. väčší súvislý porast stromov, les: ihličnatá, buková, hustá hora; zablúdiť v hore2. vrch (obyčajne porastený stromami): vysoká hora, ísť sa lyžovať do hôr; pren. expresívny výraz veľké vyjadruje množstvo, hromada, hŕba, kopa: hory snehu, starostí• rásť ako drevo v hore; chlap ako hora urastený; nosiť drevo do hory; láska hory prenáša; za horami za dolami ďaleko; sľubovať hory-doly všetko, veľa; ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva ako sa kto správa, tak sa správajú aj k nemu; expresívny výraz (hreší,) až sa hory zelenajú veľmi

horský príd.: horský vzduch, horský hrebeň; Horská služba (vo Vys. Tatrách); horské slnko žiarič ultrafialových lúčov

hôrny príd.: hôrne jahody horské; hôrni chlapci zbojníci

horička -y -čiek,
hôrka -y -rok ž. zdrob.

Viac informácií… 

Význam slova ihla

ihla -y ihiel/ihál ž.

1. nástroj s hrotom a uškom (z tenkého oceľového drôtu) určený na šitie: tupá, strojová ihla; navliecť niť do ihly2. nástroj alebo súčiastka v tvare ihly: gramofónová, magnetická ihla; výtvar., typografický výraz suchá ihla grafická technika, pri ktorej sa obraz vyrýva do kovovej dosky; jeho odtlačok• byť, sedieť ako na ihlách byť nepokojný, netrpezlivý; hľadať ihlu v kope sena; šiť horúcou ihlou

ihlový príd.: ihlový ventil

ihielka -y -lok,
ihlička -y -čiek ž. zdrob.

Viac informácií… 

Význam slova vrch

vrch -u m.mužský rod

1. väčšia vyvýšenina v teréne, kopec: vysoký, strmý vrch, pásmo vrchov, vystúpiť na vrch2. svah, breh, kopec: ísť, ťahať (na bicykli) hore vrchom3. horná časť, horná plocha niečoho: naplniť nádobu až po samý vrch; vrch torty ozdobený šľahačkou; vrch šiat časť od pása hore; driek;vŕšok -ška,
vŕštek -a m.mužský rod zdrob. k 1, 2

vršok -ška m.mužský rod
1. zdrob. k 32. vrchovec: vršok borovice

Viac informácií…