Slová zo slovenského jazyka - špička

Význam slova hora

hora -y hôr ž.

1. väčší súvislý porast stromov, les: ihličnatá, buková, hustá hora; zablúdiť v hore2. vrch (obyčajne porastený stromami): vysoká hora, ísť sa lyžovať do hôr; pren. expresívny výraz veľké vyjadruje množstvo, hromada, hŕba, kopa: hory snehu, starostí

Viac informácií… 

Význam slova ihla

ihla -y ihiel/ihál ž.

1. nástroj s hrotom a uškom (z tenkého oceľového drôtu) určený na šitie: tupá, strojová ihla; navliecť niť do ihly2. nástroj alebo súčiastka v tvare ihly: gramofónová, magnetická ihla; výtvar., typografický výraz suchá ihla grafická technika, pri ktorej sa obraz vyrýva do kovovej dosky; jeho odtlačok

Viac informácií…