Slová zo slovenského jazyka - ráz

Význam slova niekedy

niekedy zám. neurčité príslovkové

1. vyjadruje neurčitosť výskytu prípadov, dakedy, voľakedy: niekedy je dobre ustúpiť2. vyjadruje časovú neurčitosť alebo nepravidelnosť, občas, dakedy, tu i tam: niekedy býva tuhá zima

Viac informácií… 

Význam slova pomery

pomery -ov m. pomn.

celková situácia, súhrn životných a iných podmienok, stav, okolnosti, postavenie: spoločenské, hospodárske, politické, rodinné pomery; výrobné, klimatické pomery; pomery v obci
• žiť nad pomery neprimerane k možnostiam

Viac informácií… 

Význam slova povaha

povaha -y -váh ž.

1. súhrn vlastností ľudskej osobnosti, ktoré sú základom jej konania: mierna, prchká povaha; mať veselosť v povahe2. súhrn príznačných vlastností niečoho, charakter, ráz: protirečivá povaha javu, spoločenská povaha vedomia, povaha choroby;

Viac informácií…