Slová zo slovenského jazyka - ráz

Význam slova charakter

charakter -u m.mužský rod

1. súhrn psychických vlastností vytvárajúcich osobnosť, povaha: pevný charakter, mať dobrý, slabý charakter2. priama, statočná, čestná povaha: (ne)mať charakter; pren. priamy, statočný človek: vedúci je charakter3. súhrn charakteristických znakov veci, javu, povaha, ráz: spoločenský charakter výroby, politický charakter boja4. divadelná postava vyhraneného povahového typu;charakterový príd. k 1, 4: charakterové vlastnosti, chyby; charakterový herec

charakterovo, charakterove prísl.

Viac informácií… 

Význam slova niekedy

niekedy zám. neurčité príslovkové

1. vyjadruje neurčitosť výskytu prípadov, dakedy, voľakedy: niekedy je dobre ustúpiť2. vyjadruje časovú neurčitosť alebo nepravidelnosť, občas, dakedy, tu i tam: niekedy býva tuhá zima3. v spojení s pomenovaním času robí údaj neurčitým, dakedy, voľakedy: bolo to niekedy v stredoveku, prídem až niekedy v lete4. v minulosti, kedysi, dakedy, voľakedy: niekedy tu bola hora5. v budúcnosti, raz, dakedy, voľakedy: uvidím ťa ešte niekedy? niekedy prídem k vám

Viac informácií… 

Význam slova povaha

povaha -y -váh ž.

1. súhrn vlastností ľudskej osobnosti, ktoré sú základom jej konania: mierna, prchká povaha; mať veselosť v povahe2. súhrn príznačných vlastností niečoho, charakter, ráz: protirečivá povaha javu, spoločenská povaha vedomia, povaha choroby;povahový príd. k 1: povahové črty, povahový typ

povahovo, povahove prísl.: povahovo labilný človek

Viac informácií…