Slová zo slovenského jazyka podľa písmena M

Význam slova m

m [i em] neskl. s.

1. spoluhláska a písmeno2. v skratkách a značkách: m meter; m2 štvorcový meter; m3 kubický meter; v administratíve: m.mužský rod r. minulého roka; t. m.mužský rod tohto mesiaca; M rímska číslica tisíc

Viac informácií…