Slová zo slovenského jazyka podľa písmena M

Význam slova mach

mach -u m.mužský rod

drobná nekvitnúca rastlina tvoriaca súvislý nízky porast; termín z botaniky machy Musci: mäkký, hustý mach, vystlať machom; obrásť, zarásť machom i frazeologizmus a) upadnúť do zabudnutia b) prestať sa vyvíjať

machový príd.: machový porast

Viac informácií… 

Význam slova machrovať

machrovať nedok.sloveso nedokonavého vidu

subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod predvádzať sa, narábať sa, vystatovať sa, vyťahovať sa: nechajte ho, on iba machruje

Viac informácií…