Slová zo slovenského jazyka - získať

Význam slova nadobudnúť

nadobudnúť -e -ú -dol dok.

stať sa majiteľom, nositeľom a pod. niečoho, získať, zadovážiť si: nadobudnúť majetok, vzdelanie, istotu; nadobudnúť si nové šaty
? nadobudnúť platnosť začať platiť; nadobudnúť účinnosť začať byť účinný: zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 1998

Viac informácií… 

Význam slova poraziť

poraziť dok.

1. zvíťaziť nad niekým v boji, v súťaži, premôcť: poraziť nepriateľa, poraziť súpera na body; poraziť niekoho na hlavu úplne2. hovorový výraz neos. porazilo ho dostal porážku (význ. 2): porazilo ju na pravý bok; leží porazený

Viac informácií… 

Význam slova vyhrať

vyhrať -á -tý/-ný dok.

1. získať víťazstvo, úspech v hre, zápolení, spore a pod, opozitum prehrať: vyhrať bitku, preteky, proces, vyhrať vo voľbách; hovorový výraz ešte si nevyhral! nedosiahol želaný stav2. získať ako výhru (význ. 2): vyhrať putovný pohár, vyhrať prvú cenu (v športke);

Viac informácií…