Význam slova premôcť

premôcť význam, synonymá a skloňovanie

premôcť -môže -môžu -mohol -možený dok.

1. silou prekonať, poraziť (v boji, v stretnutí): premôcť nepriateľa, súpera2. nadobudnúť prevahu nad niekým, niečím, prekonať: premôcť niekoho bystrosťou3. vôľou potlačiť city, telesné stavy a pod, prekonať: premôcť zvedavosť, hnev, slzy; premôcť predsudky4. (o citoch, telesných stavoch a pod.) nadobudnúť u niekoho prevahu, opanovať, ovládnuť, preniknúť: premohla ho radosť; spánok ju premohol, únava ho premohla5. zried. zvládnuť, zdolať: premôcť celý obed;nedok. premáhať, premáha

  premôcť sa vôľou potlačiť city, telesné stavy, opanovať sa, ovládnuť sa: bolo mu do zúfania, no premohol sa; kričal od bolesti, nevedel sa premôcť

nedok. premáhať sa

premôcť synonymá

Synonymá slova premôcť v synonymickom slovníku:

premôcť
poraziť
prekonať
vyhrať
zvíťaziť
získať
získať prevahu


premôcť skloňovanie

Časovanie slova premôcť:

dokonavé sloveso
(ja) premôžem
(ty) premôžeš
(on, ona, ono) premôže
(my) premôžeme
(vy) premôžete
(oni, ony) premôžu
(ja som, ty si, on) premohol
(ona) premohla
(ono) premohlo
(oni, ony) premohli
(ty) premôž!
(my) premôžme!
(vy) premôžte!
(nejako) premôžuc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*