Slová zo slovenského jazyka - chyba

Význam slova hriech

hriech -u m.mužský rod

1. náb. prestúpenie Božieho prikázania: ťažký, smrteľný hriech, dopustiť sa hriechu, páchať hriechy2. vina, previnenie, poklesok: pykať za hriechy (minulosti), hriech proti prírode3. hovorový výraz nepríjemnosti, mrzutosti: robiť v dome hriech, hriech (y)• bol by (to) hriech (neurobiť niečo) chyba; do neba volajúci hriech veľký

hriešik -a,
hriešok -ška m.mužský rod zdrob. expresívny výraz

Viac informácií…