Slová na S slovenské

Význam slova sa

sa bez N; G. seba D. si A. sa L. sebe I. sebou, po predl. a pri dôraze D. sebe A. seba

I. zám. zvrat. zákl.1. označuje predmet totožný s pôvodcom deja: češe sa, pozerá sa pred zrkadlom, dá na seba čakať, má pred sebou ťažký deň, nedá si povedať; mne nekupuj, sebe kúp!

Viac informácií…