Slová na S slovenské

Význam slova sadizmus

sadizmus -mu m.

zvrátenosť prejavujúca sa krutosťou k ľuďom alebo zvieratám; takto sa prejavujúca pohlavná úchylka

sadista -u m. človek konajúci pod vplyvom sadizmu; pren. expresívny výraz krutý, bezcitný človek: esesácky sadista

Viac informácií…