Slová zo slovenského jazyka - trepať

Význam slova báchať

báchať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

expresívny výraz
1. udierať, biť, mlátiť, búchať: báchať päsťou na stôl2. strieľať; vystreľovať, vybuchovať: báchanie mín;dok. bachnúť, bachne, bachnú, bachol
1. k báchať2. spadnúť: vrece duto bachlo na zem- bachnúť sa
1. nechtiac sa udrieť, buchnúť sa: bachnúť sa kladivom po prste2. naraziť, vraziť: bachnúť sa do steny

Viac informácií… 

Význam slova búchať

búchať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. spôsobovať silný tupý zvuk pri náraze: búchať dverami, bagančami, kladivom; nebúchajte!2. vydávať zvuk pri náraze tvrdých predmetov a pod, robiť buchot: dvere búchajú; vozne búchajú (pri posúvaní); zátky búchajú (pri otváraní fliaš)3. udierať, tĺcť, búšiť: búchať na dvere, búchať päsťou do stola, srdce mu prudko búcha4. biť, tĺcť: búchať niekoho po chrbte, do chrbtaexpresívny výraz búchať do sveta tárať

dok. buchnúť, buchne, buchnú, buchol
- buchnúť sa
1. udrieť sa: buchnúť sa do kolena2. hovorový výraz expresívny výraz zamilovať sa, zaľúbiť sa: je do nej buchnutý

Viac informácií… 

Význam slova kmitať

kmitať nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. prudko pohybovať (v striedavom smere), mihať: kmitať prstami2. periodicky sa pohybovať, oscilovať: struna kmitá; výraz z fyziky kmitanie pohyb telesa, pri ktorom jeho vzdialenosť od rovnovážnej polohy neprekročí konečnú polohu; oscilácia3. blikať, mihať sa: signálne svetlo kmitá;dok. kmitnúť, kmitne, kmitnú, kmitol

Viac informácií… 

Význam slova mlátiť

mlátiť -i nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. nárazmi uvoľňovať zrno z klasov, semeno zo strukov a pod.: mlátiť na mláťačke, mlátiť cepmi, mlátiť obilie, fazuľu2. expresívny výraz udierať, tĺcť, biť: mlátiť palicou do dlážky, mlátiť okolo seba3. expresívny výraz surovo biť: mlátiť niekoho hlava-nehlava• mlátiť (prázdnu) slamu jalovo hovoriť; expresívny výraz mlátiť niekoho ako koňa veľmi biť

opak. mlátievať -a

Viac informácií…