Slová zo slovenského jazyka - trepať

Význam slova tĺcť

tĺcť tlčie tlčú tĺkol nedok.

1. prudko narážať na niečo, udierať, biť, búchať: tĺcť päsťou do stola, tĺcť kladivom po niečom; srdce tlčie2. takto umiestňovať, zatĺkať, vtĺkať, vbíjať: tĺcť klinec do steny

Viac informácií…