Slová zo slovenského jazyka - vhodný

Význam slova možný

možný príd.

1. ktorý sa môže uskutočniť, stať, ktorého jestvovanie sa dá predpokladať, uskutočniteľný, opozitum nemožný: jediný možný spôsob; urobiť všetko možné; to nie je možné2. prípadný, eventuálny: vylúčiť možné omyly; predísť možnému nešťastiu

Viac informácií… 

Význam slova potrebný

potrebný príd.

1. bez ktorého sa nemožno zaobísť, nevyhnutný, náležitý: všetko potrebné na písanie; potrebné náradie, potrebný liek; mať potrebné vzdelanie; pokladal za potrebné ozvať sa; zariadiť všetko potrebné2. užitočný: ešte vám chcem byť potrebná;

Viac informácií…