Význam slova dobrý

dobrý význam, synonymá a skloňovanie

dobrý

I. lepší príd.1. spĺňajúci mravné normy, poriadny, statočný, spravodlivý, čestný; svedčiaci o takej vlastnosti, opozitum zlý: stať sa dobrým človekom; bojovať za lepší svet; dobrý skutok, úmysel2. spĺňajúci odborné, pracovné, spoločenské a pod. požiadavky, súci, opravdivý, opozitum zlý: dobrý pracovník, žiak, dobrý prospech; dievča z dobrej rodiny3. spĺňajúci požiadavky akosti, kvalitný, hodnotný, opozitum zlý: podať dobrý výkon; dobré víno, dobrý sluch; dobrá pôda úrodná; dobrá kniha4. bezchybný, presný, správny, náležitý, opozitum zlý: dobrý výsledok, výpočet, dobrá kópia5. láskavý, vľúdny, prívetivý, dobrotivý, milý, opozitum zlý: byť k deťom dobrý; dobré slovo, zaobchádzanie; buď(te) taký dobrý prosím ťa (vás)6. priaznivý, príjemný, radostný, opozitum zlý: mať dobrý pocit, dojem; dobrý znak, dobrá novina; (želať niekomu) dobrý deň, dobrú chuť7. majúci pozitívny zmysel, hodnotu a pod, pravý, naozajstný, opozitum zlý: bol to môj dobrý známy; dobré priateľstvo; v dobrom zmysle slova8. užitočný, osožný, prospešný, vhodný, výhodný, opozitum zlý: dobrá myšlienka, dobré miesto, dobrý zárobok; na to mu bol dobrý, aby ...; na čo je to dobré? to nemá zmysel9. iba 1. st. prekračujúci danú mieru, poriadny: stáť dobrú hodinu; mať za sebou dobrý kus cesty• mať dobrý nos správne tušiť niečo; je to na dobrej ceste úspešne sa vyvíja; priviesť niekoho na dobrú cestu napraviť ho; mať dobré meno, dobrý zvuk byť známy v pozitívnom zmysle; mať u niekoho dobré oko získať si niečiu náklonnosť; byť v najlepších rokoch stredného veku; expresívny výraz je to dobrý vták, vtáčik, dobrý kvietok má zlú povesť; byť v dobrých rukách mať správnu opateru; robiť si z niekoho dobrý deň posmievať sa niekomu; niečo patrí k dobrému tónu je bežné
II. dobrý m. 3. st. prospechu v škol. klasifikácii, trojka; veľmi dobrý 2. st. tejto klasifikácie

dobrý synonymá

Synonymá slova dobrý v synonymickom slovníku:

dobrý
riadny
správny
vhodný


dobrý skloňovanie

Skloňovanie slova dobrý:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) dobrý
(štyria) dobrí
(bez) dobrého
(bez) dobrých
(k) dobrému
(k) dobrým
(vidím) dobrého
(vidím) dobrých
(o) dobrom
(o) dobrých
(s) dobrým
(s) dobrými
2. stupeň
lepší
lepší
lepšieho
lepších
lepšiemu
lepším
lepšieho
lepších
lepšom
lepších
lepším
lepšími
3. stupeň
najlepší
najlepší
najlepšieho
najlepších
najlepšiemu
najlepším
najlepšieho
najlepších
najlepšom
najlepších
najlepším
najlepšími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) dobrý
(dva) dobré
(bez) dobrého
(bez) dobrých
(k) dobrému
(k) dobrým
(vidím) dobrý
(vidím) dobré
(o) dobrom
(o) dobrých
(s) dobrým
(s) dobrými
2. stupeň
lepší
lepšie
lepšieho
lepších
lepšiemu
lepším
lepší
lepšie
lepšom
lepších
lepším
lepšími
3. stupeň
najlepší
najlepšie
najlepšieho
najlepších
najlepšiemu
najlepším
najlepší
najlepšie
najlepšom
najlepších
najlepším
najlepšími
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) dobrá
(štyri) dobré
(bez) dobrej
(bez) dobrých
(k) dobrej
(k) dobrým
(vidím) dobrú
(vidím) dobré
(o) dobrej
(o) dobrých
(s) dobrou
(s) dobrými
2. stupeň
lepšia
lepšie
lepšej
lepších
lepšej
lepším
lepšiu
lepšie
lepšej
lepších
lepšou
lepšími
3. stupeň
najlepšia
najlepšie
najlepšej
najlepších
najlepšej
najlepším
najlepšiu
najlepšie
najlepšej
najlepších
najlepšou
najlepšími
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) dobré
(štyri) dobré
(bez) dobrého
(bez) dobrých
(k) dobrému
(k) dobrým
(vidím) dobré
(vidím) dobré
(o) dobrom
(o) dobrých
(s) dobrým
(s) dobrými
2. stupeň
lepšie
lepšie
lepšieho
lepších
lepšiemu
lepším
lepšie
lepšie
lepšom
lepších
lepším
lepšími
3. stupeň
najlepšie
najlepšie
najlepšieho
najlepších
najlepšiemu
najlepším
najlepšie
najlepšie
najlepšom
najlepších
najlepším
najlepšími
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*