Význam slova zlý

zlý význam, synonymá a skloňovanie

zlý

I. horší príd.1. nespĺňajúci mravné normy, neporiadny, nestatočný, nespravodlivý, nečestný; svedčiaci o takej vlastnosti, opozitum dobrý: zlý človek; byť zlý k ľuďom; zlý skutok, zlý úmysel2. nespĺňajúci odborné, pracovné, spoločenské a pod. požiadavky, nesúci, opozitum dobrý: zlý učiteľ, hráč, žiak; nie je najhorší pracovník3. nespĺňajúci požiadavky akosti, nekvalitný, nehodnotný, opozitum dobrý: zlá strava, cesta, zlé zuby, zlý film, zlé pomery4. ktorý obsahuje chybu, chybný, nepresný, nesprávny, nenáležitý, opozitum dobrý: zlý výsledok, zlý prepis5. ktorý nemá v sebe vľúdnosť, nevľúdny, neprívetivý, nemilý, prísny, opozitum dobrý: zlé zaobchádzanie, byť zlý k deťom, mať zlé oči6. ktorý neprejavuje priazeň, nepriaznivý, nepríjemný, neradostný, opozitum dobrý: mať zlú náladu, vôľu; urobiť zlý dojem; zlé počasie, zlé znamenie, zlý sen; v najhoršom prípade7. majúci negatívny dosah, hodnotu a pod, opozitum dobrý: zlý kamarát, zlá rada, vojna je zlá8. nevhodný, neužitočný, nevýhodný, opozitum dobrý: zlé miesto, zlý plat• (ne)mať niekomu niečo za zlé (ne)zazlievať; chytiť niečo za zlý koniec nevhodne pristúpiť k niečomu; zlé jazyky ohovárajúci ľudia; mať zlé svedomie cítiť sa vinný; ísť po zlej ceste konať proti spoločenským normám; robiť zlú krv; mať zlé srdce byť nemilosrdný, krutý; zlá zelina nevyhynie prefíkaný človek vyviazne z každej situácie; to je zlý sen to je až neuveriteľne nepriaznivé
II. zlé s.1. zlo, opozitum dobré: rozoznať zlé od dobrého; chrániť sa pred zlým; rozísť sa v zlom povadiť sa2. hovorový výraz zlá bytosť, opozitum dobré: zlé mi prešlo cez cestu• pánboh s nami a zlé preč zaklínanie

zlý synonymum

Synonymum slova zlý v synonymickom slovníku:

zlý
slabý


zlý skloňovanie

Skloňovanie slova zlý:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) zlý
(štyria) zlí
(bez) zlého
(bez) zlých
(k) zlému
(k) zlým
(vidím) zlého
(vidím) zlých
(o) zlom
(o) zlých
(so) zlým
(so) zlými
2. stupeň
horší
horší
horšieho
horších
horšiemu
horším
horšieho
horších
horšom
horších
horším
horšími
3. stupeň
najhorší
najhorší
najhoršieho
najhorších
najhoršiemu
najhorším
najhoršieho
najhorších
najhoršom
najhorších
najhorším
najhoršími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) zlý
(štyri) zlé
(bez) zlého
(bez) zlých
(k) zlému
(k) zlým
(vidím) zlý
(vidím) zlé
(o) zlom
(o) zlých
(so) zlým
(so) zlými
2. stupeň
horší
horšie
horšieho
horších
horšiemu
horším
horší
horšie
horšom
horších
horším
horšími
3. stupeň
najhorší
najhoršie
najhoršieho
najhorších
najhoršiemu
najhorším
najhorší
najhoršie
najhoršom
najhorších
najhorším
najhoršími
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) zlá
(dve) zlé
(bez) zlej
(bez) zlých
(k) zlej
(k) zlým
(vidím) zlú
(vidím) zlé
(o) zlej
(o) zlých
(so) zlou
(so) zlými
2. stupeň
horšia
horšie
horšej
horších
horšej
horším
horšiu
horšie
horšej
horších
horšou
horšími
3. stupeň
najhoršia
najhoršie
najhoršej
najhorších
najhoršej
najhorším
najhoršiu
najhoršie
najhoršej
najhorších
najhoršou
najhoršími
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) zlé
(štyri) zlé
(bez) zlého
(bez) zlých
(k) zlému
(k) zlým
(vidím) zlé
(vidím) zlé
(o) zlom
(o) zlých
(so) zlým
(so) zlými
2. stupeň
horšie
horšie
horšieho
horších
horšiemu
horším
horšie
horšie
horšom
horších
horším
horšími
3. stupeň
najhoršie
najhoršie
najhoršieho
najhorších
najhoršiemu
najhorším
najhoršie
najhoršie
najhoršom
najhorších
najhorším
najhoršími
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*