Slová zo slovenského jazyka - chaos

Význam slova nešťastie

nešťastie -ia s.

1. príhoda so zlým zakončením, tragická udalosť, nehoda: železničné nešťastie, prihodilo sa mu nešťastie zaviniť nešťastie (v doprave)2. zlé položenie, zlý údel, trápenie: pomáhať ľuďom v nešťastí, prenasleduje ho nešťastie? dostať sa, prísť do nešťastia
• stáť, vyzerať ako kopa, kôpka, hŕba nešťastia strápene; šťastie v nešťastí; šťastie v hre, nešťastie v láske; nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch; nešťastie(nikdy) nechodí samo

na nešťastie pozri nanešťastie

Viac informácií…