Slová zo slovenského jazyka - viditeľný

Význam slova jasný

jasný príd.

1. vydávajúci, majúci silné svetlo, svietiaci, žiarivý: jasné slnko, hviezdy, jasný plameň; jasný deň slnečný; jasná noc hviezdnatá, mesačná, opozitum tmavá2. dobre badateľný, zjavný, zrejmý, určitý: jasný rozdiel, urobiť si jasnú predstavu o niečom; mať jasnú prevahu; to je (úplne) jasné nepochybné

Viac informácií…