Slová zo slovenského jazyka - viditeľný

Význam slova zreteľný

zreteľný príd.

dobre vnímateľný zmyslami (najmä zrakom, sluchom), jasný, zrejmý, badateľný: zreteľné obrysy, stopy, odtlačky, zreteľné volanie; zreteľná odpoveď zrozumiteľná; mať zreteľnú predstavu presnú

zreteľne prísl.: zreteľne vidieť, počuť, hovoriť

Viac informácií…