Slová zo slovenského jazyka - klamať

Význam slova nahovoriť

nahovoriť dok.sloveso dokonavého vidu

1. rečou naviesť na niečo: nahovoriť priateľa na výlet; nahovoriť niekoho, aby odcestoval2. nanútiť mienku, navravieť, narozprávať: čo mi to chceš nahovoriť?3. narozprávať (význ. 1): ľudia všeličo nahovoria; veľa toho nenahovorí je málovravný4. hovorový výraz sprostredkovať alebo nadviazať vážnu známosť: nahovoriť niekomu nevestu, nahovoriť si ženícha5. povedať (prejav), prehovoriť na zvukový záznam;nedok. k 1, 2, 4, 5 nahovárať, nahovára: nič si nenahováraj!
- nahovoriť sa veľa a často hovoriť, narozprávať sa: koľko sa o nej nahovoril!

Viac informácií… 

Význam slova napáliť

napáliť -i -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. expresívny výraz nahnevať, nazlostiť, najedovať: aj maličkosť ho napáli2. subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod dostať, ošmeknúť: napáliť niekoho pri kúpe ošialiť, ogabať; dal sa napáliť- napáliť sa expresívny výraz: poriadne sa napálil

Viac informácií… 

Význam slova trepať

trepať -e -ú nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. prudko kývať, mykať, hádzať, trepotať: trepať rukami, nohami, vták trepe krídlami2. takto udierať, búchať, tĺcť, trieskať: trepať päsťou do stola, o stôl; trepať na dvere, na bubon; pren. expresívny výraz srdce mu trepe prudko bije3. expresívny výraz prudko hádzať, vrhať: trepať veci na kopu4. expresívny výraz takto rozbíjať, tĺcť, trieskať: trepať taniere, hrnce5. uvoľňovať vlákno z textilných rastlín: trepať ľan, konope6. prudko miešať, šľahať: trepať smotanu; trepať cesto; trepať sneh z bielkov7. expresívny výraz vliecť (význ. 2), teperiť, terigať: nebudem to trepať nazad8. expresívny výraz tárať: čo to trepeš?expresívny výraz trepať dve na tri

dok. k 1-4, 8 trepnúť, trepne, trepnú, trepol
- trepať sa
1. mykať sa, hádzať sa, trepotať sa: ryba sa trepe na udici2. expresívny výraz vliecť sa (význ. 2), teperiť sa, terigať sa: trepať sa taký kus cesty! kde sa (tam) trepeš?!

Viac informácií…