Slová zo slovenského jazyka - klamať

Význam slova trepať

trepať -e -ú nedok.

1. prudko kývať, mykať, hádzať, trepotať: trepať rukami, nohami, vták trepe krídlami2. takto udierať, búchať, tĺcť, trieskať: trepať päsťou do stola, o stôl; trepať na dvere, na bubon; pren. expresívny výraz srdce mu trepe prudko bije

Viac informácií…