Slová zo slovenského jazyka - presvedčenie

Význam slova náboženstvo

náboženstvo -a -tiev s.

vzťah človeka k Bohu (k bohom) ako k začiatku a koncu všetkého; uznávanie vlastnej závislosti od Boha (bohov); cirkevná náuka o tom; príslušný vyučovací predmet: kresťanské, židovské náboženstvo, pohanské náboženstvá; učiť sa náboženstvo

náboženský príd.: náboženské vyznanie, náboženská sloboda

nábožensky prísl.

Viac informácií… 

Význam slova vôľa

vôľa -e ž.

1. schopnosť slobodne sa rozhodovať: slobodná vôľa, konať podľa vlastnej vôle2. vedomé úsilie dosiahnuť niečo: vôľa zvíťaziť, dobrá vôľa pomôcť3. výsledok rozhodovania, požiadavka: vôľa väčšiny, presadiť svoju vôľu; posledná vôľa testament4. možnosť slobodne sa rozhodovať, voľnosť: nechať mladým vôľu vo všetkom5. hovorový výraz nálada (význ. 1): mať dobrú vôľu; byť bez vôle zle naladený6. tech. medzera umožňujúca voľný pohyb dvoch súčiastok: vôľa ložiska, volantu• ani pri najlepšej vôli za nijakých okolností; byť po vôli, proti vôli (ne)vyhovovať; užiť niečoho do vôle do sýtosti

vôľový príd. k 1: vôľové schopnosti, vôľová činnosť

vôľovo prísl.: vôľovo slabý jednotlivec

Viac informácií…