Slová zo slovenského jazyka - presvedčenie

Význam slova mienka

mienka -y -nok ž.

zmýšľanie, úsudok, názor: verejná mienka, povedať svoju mienku
? mať dobrú, zlú mienku o niečom dobre, zle si o niečom myslieť; mať takú mienku, že ... nazdávať sa, že ...; mať mienku niečo urobiť zamýšľať niečo urobiť

Viac informácií… 

Význam slova náboženstvo

náboženstvo -a -tiev s.

vzťah človeka k Bohu (k bohom) ako k začiatku a koncu všetkého; uznávanie vlastnej závislosti od Boha (bohov); cirkevná náuka o tom; príslušný vyučovací predmet: kresťanské, židovské náboženstvo, pohanské náboženstvá; učiť sa náboženstvo

náboženský príd.: náboženské vyznanie, náboženská sloboda

Viac informácií… 

Význam slova názor

názor -u m.

chápanie skutočnosti, mienka, úsudok, presvedčenie: odborný názor, politické názory, vymieňať si názory
? mať (svoj, vlastný) názor byť presvedčený, nazdávať sa; byť (nejakého) názoru myslieť si

Viac informácií…