Slová zo slovenského jazyka - význam

Význam slova cena

cena -y cien ž.

1. hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch: cena tovaru, potravín; vysoké, nízke ceny; režijná, úradná cena; ceny klesajú, stúpajú; zvýšenie, zníženie cien; predať, kúpiť pod cenu2. vlastná hodnota, význam, dôležitosť: historická, umelecká cena; cena práce, človeka; nemať cenu, ceny

Viac informácií… 

Význam slova povaha

povaha -y -váh ž.

1. súhrn vlastností ľudskej osobnosti, ktoré sú základom jej konania: mierna, prchká povaha; mať veselosť v povahe2. súhrn príznačných vlastností niečoho, charakter, ráz: protirečivá povaha javu, spoločenská povaha vedomia, povaha choroby;

Viac informácií… 

Význam slova prémia

prémia -ie ž.

1. odmena v (tipovacej) súťaži; ekonomický osobitná odmena za zvýšený výkon, vysokú akosť, úsporu a pod.: získať prémiu; štvrťročná prémia, prémia za prekročenie úloh2. dar za splnenie istých podmienok: knižná prémia;

Viac informácií…