Význam slova obsah

obsah význam, synonymá a skloňovanie

obsah -u m.

1. čo vypĺňa vnútro niečoho, náplň: obsah vrecka, šálky; obsah čreva2. veľkosť ohraničenej plochy alebo priestoru: kubický, plošný obsah3. výskyt, množstvo niečoho v niečom: obsah železa v krvi, obsah vitamínov v jedle4. význam, hlavná idea (jazykového prejavu, umeleckého diela): obsah listu, prednášky, piesne; obsah obrazu, symfónie; vyrozprávať obsah románu, filmu skrátený dej5. zoznam kapitol, tém a pod. v knihe s uvedením príslušnej strany;obsahový príd.: obsahová zložka; obsahová stránka diela

obsahovo, obsahove prísl.: obsahovo závažný

obsahovosť -i ž.: obsahovosť hudby

obsah synonymá

Synonymá slova obsah v synonymickom slovníku:

obsah
pointa
vtip
význam


obsah skloňovanie

Skloňovanie slova obsah:

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) obsah
(dva) obsahy
(bez) obsahu
(bez) obsahov
(k) obsahu
(k) obsahom
(vidím) obsah
(vidím) obsahy
(o) obsahu
(o) obsahoch
(s) obsahom
(s) obsahmi
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*