Slová zo slovenského jazyka - pozorný

Význam slova opatrný

opatrný príd.

ktorý dáva pozor, aby sa nestalo niečo nepriaznivé, obozretný, ostražitý, bedlivý; svedčiaci o tejto vlastnosti: opatrný pracovník, opatrný vodič, buďte opatrní! opatrný čin, opatrný pohyb

opatrne prísl.: opatrne jazdiť

Viac informácií…