Slová zo slovenského jazyka podľa písmena Z

Význam slova za

za predl.

A. s G.Genitív, 2. pád (Koho? Čoho?) vyjadruje1. čas (v priebehu), počas, cez, v: za rána; stalo sa to za povstania, za vojny2. podmienku: za prítomnosti, za teplaB. s A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím vyjadruje1. smer (na druhú, opačnú stranu), opozitumslovo opačného významu pred: sadnúť si za stôl, strčiť za košeľu2. miesto dotyku: chytiť sa za nohu3. prostriedok, spôsob: ťahať za povraz; viesť za ruku4. príčinu: hanbiť sa za svoj čin; viniť, potrestať za prehru; pre nič za nič (udrieť)5. podmienku: chcieť za každú cenu, požičať za malý poplatok6. mieru (prirovnaním): zjesť za troch, kúpiť za 50 korún; za necht, za hlt, za (mačný) mak málo7. časový rozsah: opraviť niečo za deň, raz za čas; za okamih, za amen rýchlo8. prospech, účel: vybavil to za deti, bojovať za zvýšenie miezd, angažovať sa za dobrú vec9. zástupnosť; postavenie, funkciu a pod.: rozhodnúť za všetkých, slúžiť za vzor, vymeniť auto za nové; učiť sa za mechanika, ísť za vedúceho10. väzbu pri slovesách a menách: zaručiť sa za pracovníka, prosiť za rodičov; zodpovednosť za výchovu, vďaka za lásku
C. s I.Inštrumentál, 7. pád (S kým? S čím?) vyjadruje1. miesto (na druhej, opačnej strane), opozitumslovo opačného významu pred: sedieť za stolom, byť za dverami; byť za horami za dolami ďaleko; držať jazyk za zubami mlčať2. smer (po slovesách pohybu): obrátiť hlavu za hlasom; pustiť sa za priateľmi3. priestorovú, časovú následnosť: za vetrom prišiel dážď; často v konštrukciách s opakovaným podstatným menom: deň za dňom, padal strom za stromom, jeden za druhým4. spôsob: robil všetko za ním podľa neho; skúšať žiaka za žiakom všetkých žiakov5. účel (po slovesách pohybu): ísť za robotou, naťahovať sa za jablkami, poslať niekoho za lekárom6. príčinu: plakať, žialiť za matkou, byť ľúto za mladosťou7. väzbu pri slovesách a menách: túžiť za milým, pozerať za odchádzajúcim; cesta za svetlom, honba za majetkom

Viac informácií… 

Význam slova zaangažovať

zaangažovať dok.sloveso dokonavého vidu

k angažovať (význ. 2), zapojiť: zaangažovať odborníkov do prípravy zákonov, zaangažovať veriacich vo výstavbe chrámu; podniky sú zaangažované na výstavbe
- zaangažovať sa: zaangažovať sa v prípravách, do príprav osláv; zaangažovať sa za dobrú myšlienku; byť spoločensky zaangažovaný

Viac informácií…