Slová na Z slovenské

Význam slova zabehnúť

zabehnúť -e -ú -hol dok.

1. rýchlo sa (behom) dostať: husi zabehli do dvora; pren. oči mu zabehli (tým smerom) a) pozrel sa b) zaškúlil2. expresívny výraz nakrátko zájsť, zaskočiť, odbehnúť: zabehnúť (vlakom) k rodičom, zabehnúť (si) na obed, po peniaze, zabehnúť po pomoc

Viac informácií… 

Význam slova zabezpečiť

zabezpečiť dok.

1. postarať sa o uskutočnenie niečoho; vopred obstarať, zaistiť: zabezpečiť splnenie plánu, zabezpečiť účasť, zabezpečiť zásobovanie; zabezpečiť (si) ubytovanie2. urobiť opatrenia na dodržanie niečoho, zaručiť, zaistiť: (ústavne) zabezpečiť práva, zabezpečiť nezávislosť, mier

Viac informácií…