Slová zo slovenského jazyka podľa písmena T

Význam slova ta

ta zám. ukaz. príslovkové

ukazuje na smer od podávateľa k cieľu, na to miesto, tam (význ. 2), opozitumslovo opačného významu sem: poďme ta, čosi ho ta priťahovalo, cesta ta a späť; sem a ta; ani sem, ani ta; ta sa! choď(te)

Viac informácií… 

Význam slova tabak

tabak -u m.mužský rod

1. priemyselná rastlina, termín z botaniky Nicotiana2. sušené listy tejto rastliny používané ako fajčivo: fajkový tabak, bulharský tabak• to nestojí (ani) za fajku tabaku to je bezcenné; to je (trocha) tuhý, silný tabak to je neprimerané počínanie

tabakový príd.: tabakové listy; tabakový priemysel; tabaková farba tabakovohnedá

tabačik -a/-čka m.mužský rod zdrob. expresívny výraz

Viac informácií…