Význam slova sem

sem význam, synonymá

sem zám. ukaz. príslovkové

1. označuje smer k hovoriacemu alebo do jeho blízkosti, na toto miesto, opozitum ta(m): priveď ju sem; počúvaj sem; koho sem čerti nesú? to sem nepatrí do tejto súvislosti; expresívny výraz: sem s tým! daj mi to! sem sa! poď(te)! v spoj. so zám. ta(m): motať sa sem a ta(m) rozličnými smermi; ani sem, ani ta(m) a) nikam b) nijako; (sused) sem, (sused) tam a) komentovanie zaliečavej reči b) nezáleží na tom, že ide o (suseda)2. sem-tam vyjadruje zriedkavosť (časovú, miestnu), zavše; miestami: sem-tam prehodiť slovo, sem-tam už kvitnú fialky

sem synonymá

Synonymá slova sem v synonymickom slovníku:

sem
bezcieľne
bezúčelne
hore-dolu
három-fárom
iba tak
jalovo
krížom-krážom
len tak
lárom-fárom
naplano
naverímboha
neúčelne
sem a ta
sem a tam
sem i tam
sem-ta
sem-tam
semká
tu
šírinou
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*