Slová zo slovenského jazyka - ohromný

Význam slova nekonečný

nekonečný príd.

1. ktorý nemá koniec (v priestore, v čase), neobmedzený, neohraničený; ktorý má neobmedzený počet prvkov, opozitumslovo opačného významu konečný: nekonečný vesmír, priestor; nekonečný rad (čísel)2. expresívny výraz veľmi dlhý, veľmi veľký: tá cesta je nekonečná; nekonečná túžba;nekonečne prísl.

nekonečnosť -i ž.

nekonečno -a s. priestor alebo čas bez ohraničenia: dívať sa, šíriť sa do nekonečna; matematický výraz premenná veličina rastúca bez obmedzenia

Viac informácií…