Slová zo slovenského jazyka - ohromný

Význam slova veľký

veľký

I. väčší príd.1. ktorý má značný rozsah, značné rozmery v porovnaní s inou vecou toho istého druhu, opozitum malý: veľký dom, veľké mesto, veľká miestnosť, plocha; veľké nohy dlhé chodidlá; veľké písmená, veľký formát; v odborných názvoch: termín z anatómie veľký mozog; Veľká Bratislava; zemepisný termín Veľká Fatra; výraz z astronómie Veľký voz; zool. drop veľký; termín z botaniky skorocel väčší

Viac informácií…