Slová zo slovenského jazyka - zreteľný

Význam slova jasný

jasný príd.

1. vydávajúci, majúci silné svetlo, svietiaci, žiarivý: jasné slnko, hviezdy, jasný plameň; jasný deň slnečný; jasná noc hviezdnatá, mesačná, opozitumslovo opačného významu tmavá2. dobre badateľný, zjavný, zrejmý, určitý: jasný rozdiel, urobiť si jasnú predstavu o niečom; mať jasnú prevahu; to je (úplne) jasné nepochybné3. (ľahko) zrozumiteľný, zreteľný: jasná štylizácia, jasný výklad; jasná odpoveď jednoznačná4. schopný (primerane) uvažovať; bystrý, rozvážny; svedčiaci o tom: jasný um, jasná myseľ; mať jasné chvíle (o chorom) byť pri vedomí5. veselý, radostný, vľúdny: jasná tvár, jasný pohľad6. (o farbe) majúci svetlý, žiarivý odtieň: jasné farby, jasná červeň7. (o zvuku) vysoko a príjemne znejúci, zvučný, opozitumslovo opačného významu temný, tmavý: jasný smiech, tón8. jasné vo funkcii častica hovorový výraz vyjadruje súhlasný postoj, áno, pravdaže, isto: vrátiš sa ešte? - jasný!expresívny výraz ako blesk z jasného neba prekvapujúco; jasné ako facka celkom zrejmé; to je nad slnko jasnešie; mať jasnú hlavu a) byť schopný rozumne uvažovať b) byť triezvy

jasno, jasne prísl. k 1-7: jasno svietiť; jasno rozlišovať; jasno štylizovať; jasno myslieť; jasno hľadieť; jasno sfarbený; jasno znieť

jasnosť -i ž.
1. iba jednotné číslo k jasný: jasnosť predstavy; jasnosť zvukov2. titul, oslovenie panovníka: kráľovská Jasnosť, Jeho, Vaša Jasnosť;jasno
I. vetná prísl.: vonku je jasnoII. jasno -a s. jasnosť, zrozumiteľnosť: vniesť jasno do problémov

Viac informácií…