Slová zo slovenského jazyka - odhaliť

Význam slova doložiť

doložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. dodatočne dať, pridať, dodať, priložiť: doložil mu 50 korún; doložil, aby prevážilo2. v reči doplniť, dodať, pripojiť, priložiť: rozmýšľal a po chvíli doložil; doložil niekoľko viet a rozlúčil sa3. preukázať dokladmi, dosvedčiť, dokumentovať: doložiť názor rozborom materiálu; hodnoverne doložené údaje; slovo doložené v starých pamiatkach;nedok. dokladať

Viac informácií… 

Význam slova nájsť

nájsť -jde -jdu -jdi! našiel -jdený dok.sloveso dokonavého vidu

1. hľadaním alebo mimovoľne objaviť, uvidieť: nájsť stratenú vec, cestu, nájsť doma hosťa; našiel ju plakať; nenájsť na niečom chybu (-y) nezistiť2. hľadaním alebo mimovoľne získať: nájsť si muža, prácu, nájsť východisko• nájsť sám seba spoznať sa, svoje schopnosti a pod.; nájsť smrť, svoj hrob niekde zomrieť; nenájsť si miesta byť nespokojný; kto hľadá, nájde

nedok. nachádzať, nachádza,
nachodiť
- nájsť sa
1. ocitnúť sa: nájsť sa v kritickej situácii2. vyskytnúť sa: nájdu sa takí, čo uveria• nájsť sa na ulici byť bez domova alebo bez práce; obyčajne pejor. tí sa našli sú rovnakí, rozumejú si (v zlom)

nedok. nachádzať sa, nachodiť sa: kde sa nachádza bod? kde leží?

Viac informácií… 

Význam slova objaviť

objaviť dok.sloveso dokonavého vidu

1. novými poznatkami odhaliť doteraz neznámu vec, jav: objaviť prírodný zákon, objaviť nové súvislosti2. (nečakane) nájsť, zistiť: na stole objavil list; objaviť úkrytironický výraz objaviť Ameriku nezistiť nič nové

nedok. objavovať
- objaviť sa zjaviť sa, ukázať sa, vyskytnúť sa: objavili sa príznaky chrípky; na tvári sa mu objavil úsmev

nedok. objavovať sa

Viac informácií… 

Význam slova odkryť

odkryť, odokryť -je -jú -kry! dok.sloveso dokonavého vidu

1. zbaviť prikrytia, odhaliť: odkryť potrubie, odkryť korene stromu2. odsunúť, odhrnúť (prikrývku): odkryť záves3. nájsť, objaviť, zistiť, odhaliť: odkryť ložisko uhlia; odkryť chyby, odkryť pravdu; odkryť rezervy• odkryť karty prejaviť svoj úmysel

nedok. odkrývať, odkrýva, odokrývať -a
- odkryť sa, odokryť sa
1. zbaviť sa prikrytia: odokryť sa v spánku2. stať sa viditeľným, ukázať sa, objaviť sa, odhaliť sa: odkrylo sa jej plece; odkryli sa im nové možnosti; odokrytý priestor;nedok. odkrývať sa, odokrývať sa

Viac informácií… 

Význam slova predniesť

predniesť -nesie -nesú dok.sloveso dokonavého vidu

1. verejne na zhromaždení oznámiť, povedať: predniesť referát, prejav, prednášku2. predviesť slovom, spevom alebo na hudobnom nástroji nejaké umelecké dielo: predniesť hudobnú skladbu, verše3. ústne predložiť, vysloviť: predniesť prosbu, požiadavku;nedok. prednášať, prednáša
1. k 1-32. byť vysokoškol. učiteľom: prednášať na vysokej škole

Viac informácií… 

Význam slova prejaviť

prejaviť dok.sloveso dokonavého vidu

dať najavo, ukázať, preukázať: prejaviť svoj názor, prejaviť záujem o niečo; prejaviť lásku, smútok, prejaviť sústrasť

nedok. prejavovať
- prejaviť sa
1. vyjsť najavo, ukázať sa: jeho povaha sa prejavila2. zaujať postoj, vysloviť sa, vyjadriť sa;nedok. prejavovať sa

Viac informácií…